Zkušenosti se zaváděním supervize do škol

Využití supervize v českém školském systému stále není příliš běžné. Oproti sociální práci, kde má již dlouhodobě pevnou a nepostradatelnou pozici, je supervize ve školství stále v plenkách.

Pod hlavičkou CPP DOK (dříve CPP Vrakbar) se dlouhodobě věnujeme primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže na školách v regionu Jihlavsko a Pelhřimovsko. Pracujeme s žáky i učiteli a téma supervize k našim aktivitám neodmyslitelně patří.

V tomto textu chceme nastínit zkušenosti a pohledy jednotlivých aktérů působících ve školství. Zajímá nás, jaká vnímají specifika, překážky či přínosy při implementaci supervize do škol i při supervizním procesu samotném.

Centrum primární prevence DOK (Oblastní charita Jihlava)

Významnou cílovou skupinou našich preventivních aktivit na školách jsou třídní učitelé a školní metodici prevence, kterým nabízíme různé formy podpory. Supervize je jednou z nich. Snažíme se školám nejen přiblížit pojem supervize, ale také zprostředkovat supervizi samotnou.

V rámci setkání školních metodiků prevence, které realizujeme pravidelně dvakrát do roka, jsme pozvali jako hosta supervizorku Martinu Přibylovou za účelem představení supervizního procesu. Školy pak měly možnost objednat si seminář na stejné téma pro celý pedagogický sbor.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné