Co je to online fundraising a jak může pomoci? 

Jste malá organizace, která rozváží po vašem městě jídlo seniorům, auto se rozbije a vy v rozpočtu nemáte na nové? Staráte se o jiné, ale na důstojné zázemí vašich pracovníků nejsou peníze? V organizacích, které se věnují sociální práci, je rozpočet vždy velmi napnutý a na některé věci se v něm peníze nenajdou.  Zkuste doplnit rozpočet vaší organizace pomocí online fundraisingu.  

Co je to online fundraising 

Rozmach online darování zjednodušil dárcům podporu své oblíbené organizace na pár kliknutí. Pro organizace naopak představuje skvělý nástroj, jak získávat finanční prostředky a upevňovat vztah se svými dárci. Pod pojem online fundraising můžeme zahrnout veškerou aktivitu a prezentaci neziskové organizace ve světě jedniček a nul. Co to znamená konkrétně? Třeba stránku s výrazným tlačítkem pro jednoduché darování, emaily nebo newslettery s výzvou k daru, možnost darovat přes mobil nebo prezentaci na sociálních sítích, kde informace o vaší činnosti kombinujete s výzvou k zaslání daru.

Online fundraising je jednoduchý, bezpečný a rychlý, umožňuje získat více informací o darujících nebo oslovit dárce i mimo vaše obvyklé sociální a místní skupiny. V porovnání s ostatními formami je také levný. Nečekejte ale, že nahradí váš klasický fundraising, sponzory nebo grantové žádosti. Na západ od nás pokrývá organizacím zhruba 10–20 % jejich rozpočtů. Největší nárůst online darů zažívají malé a středně velké neziskové organizace. Daří se jim to mimo jiné díky dárcovským výzvám (peer to peer fundraisingu), které mohou významně pomoci nastartovat online dárcovství.

Jak s online fundraisingem začít? 

Velkou výhodou online fundraisingu jsou nepříliš vysoké vstupní náklady a možnost začít získávat dary téměř ihned. Ano, jako při každé činnosti potřebujete promyslet strategii, ale nechystejte několika stránkové elaboráty. Odpovězte si na základní otázky. Co chcete v online prostředí dosáhnout a jak? Jaké kanály můžete využít ke komunikaci s dárci? Promyslete si také následnou komunikaci s vašimi dárci. Začínajícím nedoporučujeme mířit příliš vysoko. Postačí základní databáze kontaktů a webové stránky vaší organizace, na které viditelně umístíte tlačítko pro darování. V komunikaci vysvětlete, co děláte, proč to děláte a zároveň vhodně požádejte o dar. Vždyť ten, kdo nebyl osloven, nedaruje. Je to možná překvapivé, ale tento důvod opravdu uvádí v průzkumech napříč celým světem většina lidí. Nedarovali, protože je nikdo nepožádal.

Zamyslete se nad vaší komunikací s dárci. Každá organizace disponuje určitou základní skupinou kontaktů. Pošlete na ni email, ve kterém v pár větách shrňte vaši činnost a požádejte o dar na další rok. Pokud tak uděláte před Vánoci, budete pravděpodobně ještě o něco úspěšnější. Nezapomeňte přidat proklik na darovací stránku. V onlinu je zásadní jednoduchost a rychlost.

O své příznivce se staráte a rozesíláte pravidelný newsletter s novinkami? Skvěle. A máte v něm na viditelném místě tlačítko na darování? Pokud ne, určitě to napravte. Nebojte se žádost o dar uvést i vícekrát, třeba kombinovat žádost v textu s grafickým tlačítkem. Většina z nás emaily spíše rychle proskenuje.  

Postupně se pravděpodobně dostanete k cílené komunikaci a e-mail marketingu či propojování offline a online světa. Vždyť právě člověk, který podporuje vaše téma a podepsal petici na ulici, je tím, kdo vám může darovat. Jen je potřeba jej vhodně oslovit a požádat ho o dar. Dalším krokem pak může být komunikace na sociálních sítích.  

Výhodou online prostředí je měřitelnost. Snadno zjistíte, kdo z vámi oslovených daroval, kdo e-mail s žádostí o podporu pouze otevřel nebo jen kliknul na odkaz k daru, ale nakonec si to rozmyslel. Veškeré z uváděných údajů vám poskytují jedinečnou možnost se dále rozvíjet a lépe budovat vztahy. Pohled na „fundraising“ jako „friendraising“ může mnohé změnit a díky neanonymnímu darování třeba přes nástroj Darujme.cz máte jedinečnou možnost tuto vizi naplnit a budovat s vašimi podporovateli kvalitní a dlouhodobý vztah plný důvěry. Samozřejmě platí, že i když je online fundraising stále oblíbenější metodou a množství darů přes online portály roste, pokud se mu alespoň trochu nevěnuje, velkých výsledků nedosáhnete.  

Co je to Darujme.cz 

Postupem času vzniklo několik platforem, které v online světě spojují dárce s příjemci darů. Tyto platformy jsou přizpůsobené webu i mobilům, poskytují možnost pravidelného dárcovství a nabízí darovací stránky, které si můžete sami nastavit a přizpůsobit. Jednou z nich je například Darujme.cz.  

První verzi Darujme.cz spustila Nadace Via před 11 lety. Za dobu svého fungování přes něj lidé poslali na dobrou věc 1 750 534 768 Kč – tedy skoro dvě miliardy korun. V prvních letech se přitom celkový roční objem darů pohyboval v jednotkách až desítkách milionů korun. Největší nárůst online darů zaznamenalo Darujme.cz s velkými krizovými událostmi posledních let – covid 19, tornádo na Moravě a válka na Ukrajině. 

Darujme.cz je na rozdíl od jiných online portálů postaveno na adresním neanonymním darování a poskytuje organizacím kompletní informace o jejích dárcích. Organizace má k dispozici kontaktní údaje všech lidí, kteří přes danou stránku darovali, a může, je dál oslovovat (samozřejmě s jejich souhlasem). Vidí také, kolik dárců přispělo poprvé a kolik jich přispívá pravidelně a jakými částkami. Může s nimi pracovat víc adresně a třeba tak získat víc pravidelných dárců.

Základem Darujme.cz je vytváření kampaní, které organizacím pomáhají získat finance na konkrétní projekt nebo podporu své každodenní činnosti. Po jednoduché registraci můžou začít zakládat dlouhodobé kampaně nebo třeba urgentní výzvy.

Znáte dárcovské výzvy? 

Pokud už máte kampaň na Darujme.cz založenou, může ji využít i pro tzv. dárcovské výzvy (peer to peer). Tu si mohou založit jednotlivci nebo třeba pracovní kolektivy, kterým je sympatická činnost vaší organizace a chtějí ji podpořit víc než jen vlastním příspěvkem. Většinou se lidé pro výzvu rozhodnou u příležitosti nějaké životní události (narozeniny, svatba), případně při sportovní akci nebo při sázce. Ambasador – tedy ten, kdo se pro výzvu rozhodne – pak oslovuje své přátele, známé, kolegy, rodinu a další a žádá je o podporu pro vybraný projekt. Takových výzev bylo dosud na Darujme.cz téměř 2 500. Příkladem úspěšné výzvy je například výzva: “Kde jsou přátelé, tam je i pomoc! A možná bude i Panda.” Tu založila paní Irena na pomoc Mobilní paliativní péče. Cílem výzvy bylo získat 405 000 Kč na nákup nového vozu. Výzva byla tak úspěšná, že se na účtu sešel dvojnásobek prostředků. 

Povedené výzvy a kampaně na sociálních sítích pak mohou vést k tomu, že vám přes Darujme.cz chodí příspěvky také od neznámých lidí, kterým je vaše činnost sympatická a chtějí ji podpořit. Díky Darujme.cz mátekontaktní informace přímo na tyto novédárce a vaší dalším úkolem je pracovat na tom, aby se z těchto jednorázových dárců stali dárci pravidelní. Dárci jsou zvláštní skupinou, která si zaslouží komunikaci na míru. Určitě je potěší email s aktualitami o vaší práci a dopadu jejich darů, exkluzivními výhodami a děkovnými zprávami. A je jen na vás, zda se vám tyto jednorázové dárce podaří přesvědčit, aby vaši činnost podporovali pravidelně, protože vždycky je levnější si dárce udržet než hledat nového. Ve všech fázích darovacího procesu máte k dispozici zkušený tým z Darujme.cz, který vám pomůže nastavit základní parametry, poradí se zřízením výzev a můžete využít i pravidelné semináře a workshopy nejen z oblasti fundraisingu.

Stojí to všechno za to? Ano, my věříme, že stojí! Vždyť individuální dárci jsou pro naši činnost, práci neziskových organizací, klíčovým faktorem úspěchu a online svět je jednou z cest, jak získat další příznivce. 

Sbírku na darujme má například organizace Zajíček na koni, která spravuje i sociální podnik AdAstra na pražské Výtoni a zaměstnává handicapované spoluobčany, momentálně se věnují i canisterapii pro děti z Ukrajiny.

Monika Skopalová,
PR, Nadace Via