Doprovázení pěstounů zahrnuje pomoc i kontrolu. Stěžejní je zájem dítěte

Organizace Rozum a Cit, z.s., vznikla v roce 2000 s posláním pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem. Více než 20 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR. 

Kromě přímé práce s pěstouny se Rozum a Cit aktivně zapojuje do diskusí týkajících se systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče, a to například prostřednictvím testování pilotního projektu Doprovázení, jehož principy se staly stavebním kamenem novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále SPOD), který vešel v platnost v roce 2013. [1]

V následujících rozhovorech představujeme činnost organizace Rozum a Cit, která v roce 2013 získala pověření k výkonu SPOD. Dnes má organizace uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (dále Dohoda) s více než 220 náhradními rodinami a řadí se tak mezi největší poskytovatele služeb pro pěstounské rodiny v ČR. Organizace poskytuje služby ve Středočeském a Plzeňském kraji a v Hlavním městě Praha.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné