Krizové okénko RUBIKON Centra během nouzového stavu suplovalo chybějící podporu státní správy pro lidi opouštějící věznice

Praha, 19. 5. 2020 – S koncem nouzového stavu ukončila nezisková organizace RUBIKON Centrum provoz krizového okénka a vrací se k běžnému režimu práce s lidmi s trestní minulostí. Tato speciální služba umožňovala bezpečně poskytovat podporu lidem v akutní krizové situaci po propuštění z vězení v době, kdy pro ně státní správa či sociální služby nebyly dostupné. Okénko se za období od 27. 3. do 13. 5. 2020 otevřelo celkem 8x. Pro pomoc si lidé přišli více než sedmdesátkrát.

Nalézt lidem krátce po výkonu trestu střechu nad hlavou bylo komplikované, nakonec se ale podařilo zajistit azylový dům nebo ubytovnu pro všechny zájemce. Klienti ocenili také potravinovou pomoc, propojení se sociálními kurátory či kontakty na rychlé brigády.

„Krizové okénko v Komunitním centru a zahradě Kotlaska umožnilo osobní setkání s klienty, pro které není konzultace po telefonu dostačující. Od poloviny března je například možné komunikovat s úřadem práce pouze elektronicky nebo vhodit vytištěné dokumenty do venkovní schránky před budovou úřadu. Předpokládá se tedy, že všichni klienti mají přístup na internet, disponují tiskárnou a skenerem, popř. elektronickým podpisem, a jsou dostatečně počítačově gramotní, aby on-line komunikaci zvládli. Z naší zkušenosti můžeme říci, že u značné části žadatelů o dávky v hmotné nouzi tomu tak není. Žádost je navíc pro uchazeče složitá, doplňuje ji dalších až 14 příloh, které je opět potřeba vytisknout nebo okopírovat. To je pro osoby v hmotné nouzi nákladné a v době nouzových opatření je i velmi obtížné kopírování podkladů zajistit,“ říká Lucie Streichsbierová, ředitelka poradenství pro klienty.

Nouzový stav zviditelnil nedostatky v systému, které často brání účinné integraci lidí po výkonu trestu a zvyšují riziko recidivy. Zkušenosti z praxe krizového okénka ukázaly nefunkčnost současného systému vyřizování žádostí o dávky v hmotné nouzi. Až absurdně působí značně opožděné reakce ze strany úřadů práce v Praze zejména u žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc, určenou pro lidi v situacích, které je třeba řešit bezodkladně. Obtížnější než obvykle byla i samotná evidence na Úřadu práce ČR.

„Na jednu stranu vítáme digitalizaci při evidenci na ÚP a žádostech o dávky, na druhou stranu vnímáme určitou těžkopádnost v narychlo nastavených procesech a hlavně absenci dostatečného poradenství pro klienty ze strany Úřadu práce ČR. Ráda bych ale zdůraznila, že jsme zaznamenali velký rozdíl mezi Prahou a krajskými pobočkami ÚP. V regionech fungovala komunikace výrazně lépe, někteří pracovníci byli velmi vstřícní, oproti tomu v Praze byl problém se na většinu úřadů vůbec dovolat,“ říká Gabriela Hendlová, garantka vězeňských programů RUBIKON Centra a zároveň jedna z poradkyň, které pomoc klientům „v první linii“ na okénku zajišťovaly.

RUBIKON Centrum se vrací do běžného režimu poskytování poradenství, bohužel na rozdíl od pražského úřadu práce, kde březnoví žadatelé o dávky hmotné nouze i v květnu stále čekají na jejich vyřízení. Právě rychlé vyřízení dávek je ale pro bývalé vězně v prvních krocích na svobodě zásadní a výrazně pomáhá jejich integraci do společnosti.

„Z jednoho pražského oddělení dávek hmotné nouze jsme po žádosti o kontaktování klienta, který nebyl schopen všechny náležitosti doložit, dostali e-mailem informaci, že vzhledem k minimálnímu počtu zaměstnanců na pracovišti není možné klienta telefonicky kontaktovat… Chápeme, že situace je výjimečná, a oceňujeme ochotu a nasazení mnohých pracovníků ÚP. Faktem však zůstává, že kvůli celkovému přístupu Úřadu práce ČR zůstává mnoho našich klientů bez jakýchkoliv příjmů. Je to pro ně velmi náročné, mimo jiné i proto, že nevědí, jak dlouho bude tento stav trvat,“ dodává Hendlová.

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek.

www.rubikoncentrum.cz

Lucie Streichsbierová
ředitelka poradenství pro klienty
tel: +420 778 424 979
e-mail: streichsbierova@rubikoncentrum.cz