Kvalitní řízení organizace a úspěch sociální práce

Většina sociální práce je v současnosti v ČR realizována prostřednictvím profesionálních organizací, které mají povahu neziskových organizací, příspěvkových organizací státu, nebo jsou přímo organizačními složkami veřejné správy. Přímý výkon sociální práce a jeho kvalita je tak ze značné části ovlivňován procesy a strukturami, které přicházejí z pole těchto organizací. Jinými slovy kvalita sociální práce do značné míry determinována tím, jak kvalitně jsou řízeny organizace poskytující sociální služby.

Pokud přijmeme tuto premisu, je až zarážející, jak málo prostoru je v profesním diskurzu věnováno právě tématu řízení pomáhajících organizací a jak nedostatečně je propojenost kvality řízení a kvality poskytované pomoci provazováno. Zatímco různé typy sociální práce jsou různými způsoby (až někdy možná nefunkčně) standardizovány (SQSS, SQ SPOD …), řízení pomáhajících organizací v podstatě postrádá jakákoliv vodítka pro profesionály (manažery a manažerky), kteří se jím zabývají.

Z výše uvedených důvodů jsme v TUDYTAM vytvořili kritéria kvality řízení. Při jejich tvorbě se spojili odborníci jak z akademického prostředí, consultingu i zkušení manažeři z oblasti sociálních služeb. Jedná se o sadu popisů žádoucího fungování organizace, která je založena na konceptu manažerských funkcí (Donelly, Gibson, Ivancevich, 1997). [1]

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné