Reflexe výzev profesionalizace sociální práce

Sociální práce je klíčovou profesí při řešení nepříznivých sociálních situací a při sociálním začleňování. Má své místo hned v několika soustavách, především tam, kde je primární konání ve prospěch potřebných, ale i v dávkových systémech. V České republice se stará o několik set tisíc klientů přibližně 17 tisíc sociálních pracovníků.

Z historie vývoje profesionalizace

„Profesionalizace znamená směřování k profesi, tedy historický vývoj, kdy na sebe navazují tři vývojové stupně: původně vykonávané a neinstitucionalizované pracovní činnosti, které se později mění v zaměstnání (řemeslo) vykonávané na plný úvazek a sociálně výrazněji ohodnocené, a vývojově nejvyšší stupeň, kterým je profese. Profese je založená na dlouhodobém procesu přijetí teoretického vědění, které je základem profesionální aktivity. Nejde přitom o elitu, která by svým příslušníkům automaticky zajišťovala výsadní postavení, ale o rysy specifické pro určitý druh lidské pracovní činnosti. Lze hovořit o individuální „kvalifikaci“, která umožňuje pracovníkovi udělat si úsudek a odpovědnost, která se netýká vlastního zájmu, ale potřeb klienta. Z tohoto hlediska je každá profese povoláním, avšak každé povolání není profesí.“ (Zajacová, 2017: 203)

Pojem profesionalizace označuje proces, během kterého určité povolání, které až dosud neplatilo za profesi, získává tento titul. Protože profese obecně zaujímají vyšší místo na žebříčku rozvrstvení (stratifikace) pracovních míst, je možné profesionalizaci považovat za vzestup (vertikální mobilitu) určitého pracovního odvětví. Z těchto důvodu je profesionalizace v Evropě a v USA často cílem vědomého úsilí zájmových organizací zaměstnanců (Suda, 2017). „Skupiny usilující o profesionalizaci pokládají své snahy za úspěšné, jestliže se jim podaří prosadit zákonodárství, které jim vyhradí právo vykonávat své služby na výlučné, přesně stanovené bázi. Tento proces je však zpravidla velmi obtížný a zdlouhavý. Pro opravdovou, doslovnou profesionalizaci je nezbytné uzákonit autonomii nové profese také v oboru disciplinárního řízení a dohledu na její výkon, tj. podřídit je ‚court of peers‘, soudu vlastních kolegů, posuzování kvality profesionálních služeb a vyšetřování a trestání přestupků proti profesionální etice.“ (tamtéž).

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné