Safezóna bezpečné místo pro mladé v tíživé situaci

Safezóna: Bezpečné místo pro mladé v tíživé situaci

Úzkosti, poruchy nálad a sebepoškozování. To jsou podle psychologů a psychiatrů u dětí a dospívajících nejčastější problémy. Negativní dopad na psychiku mají podle expertů problémy v rodině a život v online světě. Podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví se každé páté dítě setkalo s nějakou formou duševních obtíží. Polovina těchto obtíží se dokonce objeví před jejich 15. narozeninami (NÚDZ, 2022). Většina nemá k dispozici včasnou pomoc nebo ji ani nevyhledává, a to z mnoha různých důvodů včetně obav ze stigmatizace (Sedláčková, 2021).

Téma duševního zdraví dětí a dospívajících se v posledních letech dostává do popředí. O tom vypovídá také Reforma psychiatrické péče v České republice a snaha podpořit vznik Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Podle ředitele Národního ústavu pro duševní zdraví Petra Winklera ČR zažila mezi lety 2007 a 2017 85% nárůst ošetření v psychiatrických ambulancích pro vývojové poruchy v dětství a adolescenci. Smutným faktem také je, že sebevražda patří u dětí a mladistvých v současnosti mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí (Sedláčková, 2021).

Čísla jsou alarmující. Přesto v České republice chybí jakákoli systémová prevence, která by pomáhala dětem (a jejich rodičům) zvyšovat duševní gramotnost a říct si o odbornou pomoc, pokud ji potřebují. V českém školství prozatím v současnosti neexistuje komplexní systém prevence duševního zdraví (Javoříková, 2021). Tristní je také situace na poli odborníků, kdy v Česku není dostatek dětských klinických psychologů a vůbec nejhorší je to s pedopsychiatry. Oporou mohou být některé organizace zabývající se duševním zdravím. Pomoc a podpora dětí však může být mnohdy roztříštěná a nekoncepční (Joy, Wilson,  Varechok, 2003).

Východiskem v tomto ohledu by mohl projekt Safezóna, který  snaží reagovat na tuto skutečnost a zaměřuje se na 15 nejpalčivějších životních situací, které řeší starší žáci ve věku 12–16 let. Safezóna zastřešuje a propojuje hned několik organizací, které pracují s problematikou duševního zdraví.

O projektu Safezóna

Na Safezóně pracoval tým expertních dobrovolníků ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které patří mezi experty na danou oblast duševního zdraví. Cílem expertních dobrovolníků z Česko.Digital bylo vytvořit bezpečné místo v onlinu, které na internetu děti navštíví jako první, protože budou vědět, že zde najdou spolehlivé a odborné informace, týkající se jejich situace. Budou se tak moci lépe ve svém problému zorientovat a v případě potřeby si rychleji říci o kvalifikovanou pomoc.

Jedním z cílů projektu je také podpořit zahlcené dětské psychology i psychiatry či školní poradenská pracoviště  a poskytnout dětem první pomoc v otázkách týkající se duševního zdraví včetně zprostředkování kontaktů na další cílenou pomoc. Vše na jednom místě, online a hned.

U každého tématu mohou mladí lidé najít odpovědi na otázky, které si často kladou a neznají řešení nebo se ostýchají říci si o podporu a pomoc. Texty jsou psané řečí dospívajících, aby se s nimi snadno ztotožnili a lépe pochopili svou situaci. Interaktivní formu pomoci přinášejí výuková videa či pracovní listy s praktickými tipy na řešení daného problému. A také kontakt na příslušnou organizaci, která se zpracovanému tématu věnuje.

V tuto chvíli je dokončeno 7 témat:

  • Trápí mě známky ve škole.
  • Doma mi ubližují.
  • Jsem pořád online.
  • Poruchy příjmu potravy.
  • Šikana.
  • Kyberšikana.
  • Je mi často smutno.

V průběhu března proběhly individuální rozhovory s dětmi, které s námi sdílely své názory a hodnocení k dokončeným tématům. A hodnocení bylo více než příznivé. Dětem se Safezóna líbí a dokáží si představit, že by jim v tíživé situaci mohla pomoci. „Myslím, že je super, že něco takového tady je. Když jsem si procházela anorexií, moc takových stránek nebylo, což je škoda,” řekla jedna z respondentek ve věku 14 let při testování platformy.

Aktuálně pracujeme na tématech Bodyshaming a Nízké sebevědomí, která budou k dispozici nejpozději v červenci 2022. Dalšími tématy budou: Sebepoškozování, Sebevražedné myšlenky, Osamělost, Rozvod nebo rozchod rodičů, Závislost na návykových látkách a Sexualita.

Upoutávku na Safezónu ve formě videa mohou děti a dospívající nalézt na základních školách v rámci interaktivních panelů Ámos Vision, která v současnosti působí na 277 základních a středních školách. Díky této spolupráci se projekt Safezóna může dostat blíže k dětem a mladistvým.

Vladimíra Osadníková,
Product Owner, Safezóna

Použitá literatura a zdroje

JAVOŘÍKOVÁ, A. 2021. Duševní zdraví a České školství [online]. ČSU. [5. 6. 2022]. Dostupné z: https://stredoskolskaunie.cz/2021/05/dusevni-zdravi-a-ceske-skolstvi/

JOY, EA., WILSON, C., VARECHOK, S. 2003. The Multidisciplinary Team Approach to the Outpatient Treatment of Disordered Eating. Curr Sports Med Rep. 2003 Dec;2(6):331-6.

NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ. 2022. Šestý ročník Festivalu Na hlavu upozorní na vzrůstající psychické problémy dětí a mladistvých [online].  NÚDZ. [5. 6. 2022]. Dostupné z: https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/sesty-rocnik-festivalu-na-hlavu-upozorni-na-vzrustajici-psychicke-problemy-deti-a-mladistvych

SEDLÁČKOVÁ, H. 2021. Duševní zdraví dětí se zhoršuje, chybí však data i systémová prevence. Udržet si všech pět pohromadě má dětem pomoci nový projekt [online]. Zdravotnický deník. [5. 6. 2022].

Dostupné z: https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/08/dusevni-zdravi-deti-se-zhorsuje-chybi-vsak-data-i-systemova-prevence-udrzet-si-vsech-pet-pohromade-ma-detem-pomoci-novy-projekt/