Veřejně prospěšné práce jako odrazový můstek na pracovní trh? Výzvy a potřeby spojené s týmovým vedením dlouhodobě nezaměstnaných lidí

Institut veřejně prospěšných prací (VPP) existuje v ČR od 90. let 20. století, přičemž jeho současná podoba je založena na Zákoně o zaměstnanosti z roku 2004, vyhláškách MPSV a generálního ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP ČR). VPP jsou jedním z hlavních nástrojů české aktivní politiky zaměstnanosti. Jejich cílem má být aktivizace nezaměstnaných a získání či udržení pracovních návyků. V zákoně jsou vymezeny jako časově omezené pracovní příležitosti spočívající v provádění nekvalifikovaných činností a musí být vykonávány ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí – obvykle se jedná o obce a příspěvkové organizace obcí, v menší míře o nevládní organizace, školy a další subjekty. Zaměstnání v rámci VPP může v současnosti podle zákona získat uchazeč o zaměstnání registrovaný v evidenci ÚP ČR minimálně po dobu 5 měsíců (respektive 3 měsíců v případě opakované nezaměstnanosti), maximálně na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ve výjimečných případech až na 24 měsíců. ÚP ČR na tyto pozice může poskytnout – a obvykle také poskytuje – měsíční příspěvek na úhradu mzdových nákladů (Trlifajová, Büchlerová, Szénássy, 2019).

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné