Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o  je soukromá škola se státním souhlasem působit jako vysoká škola.

Obory bakalářského studia:
Obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
Kód oboru: 6731R015
Studium: prezenční, dálkové

Obor: Psychologie
Kód oboru: 7701R005
Studium: prezenční

Obor: Zdravotně-sociální pracovník
Kód oboru: 5345R031
Studium: prezenční

Informace o studijních programech a oborech:
Nabízíme: 

  • Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a  aplikovanou psychoterapii, v prezenční i kombinované formě;
  • Bakalářský studijní program Psychologie, obor Psychologie, v prezenční formě;
  • Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, obor Zdravotně-sociální pracovník, v prezenční formě.

Obecné informace o  přijímacím řízení:
Všichni uchazeči o studijní programy na PVŠPS jsou povinni vykonat přijímací zkoušku.

Podmínky nutné k přijetí:

  • Přihlášku na VŠ (formulář SEVT, elektronická přihláška) s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání;
  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste již maturovali);
  • Neformální životopis na 5 stran.

Možnost navazujícího studia
Nabízíme: 

  • Navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a  aplikovanou psychoterapii, v prezenční i kombinované formě;
  • Navazující magisterský studijní program Psychologie, obor Psychologie, v prezenční formě.

Další informace ke studiu:
Studentům všech bakalářských oborů nabízíme sebezkušenostní a sebepoznávací výcvik, který je součástí studia i ceny školného.

Adresa školy:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 913 634
www.pvsps.cz

Kód školy: č.j. 22 133/2001 – 30

Kontaktní e-mail: info@pvsps.cz