Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s.

Obor: Sociální práce
Kód oboru: 75-32-N/01
Studium: prezenční, dálkové (3 roky)

Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě je obecně prospěšná společnost, která veškerý svůj zisk investuje do kvality vzdělání studentů a vybavení školy. Hlavním posláním školy je poskytovat vzdělání a praktické kompetence v oboru sociální práce. Výuka dálkového studia probíhá o sobotách a 3 až 5 dnů ročně v rámci pracovního týdne (pátky). Informace o studiu: 30% studia zahrnuje rozmanitou praxi nejen v sociálních zařízeních. V rámci studia probíhá výcvik v konstrukci a realizaci samostatných projektů a vedení vlastního sociálního případu. Studenti si také vedou vlastní portfolio získaných a nabízených znalostí a kompetencí sociálního pracovníka. Škola poskytuje výuku personalistiky, jako rozšíření oboru. 40 – 50% výuky je realizováno formou malých skupin. V rámci studia absolvují studenti také exkurze do sociálních zařízení. Pro jednotlivé předměty má škola zpracované vlastní studijní opory. Škola je zapojena do projektů ESF. Nadstandardně proti jiným VOŠ a VŠ škola poskytuje: Dvojnásobek hodin vysoké kvality výuky cizího jazyka, které v součtu nahradí pomaturitní jazykový kurz. Dvojnásobek výuky ICT odpovídající úrovni ECDL komplet. Obecné informace o přijímacím řízení: Škola nevyžaduje potvrzení prospěchu ze SŠ, ani lékařskou prohlídku. Do denní formy studia přijímá studenty bez přijímacích zkoušek. Stěžejní je zájem o obor sociálně právní činnosti, případná praxe a aktivity studenta (kdekoliv). Na základě rozhodnutí o přijetí, uzavírá škola se studentem smlouvu o studiu. Možnost dalšího studia: Absolventi školy mohou pokračovat v bakalářském studiu na některých VŠ (ZMVŠ, UJAK), dva – tři semestry. Některé VŠ (obory sociální práce, veřejná správa apod.), uznávají část zkoušek z VOŠ, čímž se studium rovněž zkrátí. Škola připravuje další možnost a spolupráci s VŠ. Školné: Školné 13 000,- Kč ročně pro denní i dálkové studium (možnost dvou splátek). Termín podání přihlášek – příjímací řízení: Přihlášky do 17. května 2013 (možnost zaslat e-mailem, nebo poštou). Pro další kolo přijímacího řízení je možné zaslat přihlášku od května do konce července, případně i v září na možné uvolněné místo. Přijímací řízení je administrativně jednoduché a zájemce bude písemně vyrozuměn. Škola pořádá dny otevřených dveří a umožňuje návštěvu školy, která se nachází v centru Jihlavy kdykoli (v sobotu po dohodě).

Adresa a kontaktní údaje školy:
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.,
Jihlava Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 312 629
E-mail.: info@svoss.cz
http://www.svoss.cz

Kontaktní e-mail: info@svoss.cz

Webová stránka: www.svoss.cz