autismus

Případ s dobrým koncem V případě, o kterém píšeme, chválíme velmi dobrou spolupráci se školou i s OSPOD. Do naší organizace přišel otec pečující o dvě děti. Dcera Jana chodila do 6. třídy na základní škole. Dceři Mirce bylo 15 let, v té době pobývala ve výchovném ústavu, a domů jezdila jen občas na víkendové propustky. Matka obou dcer krátce předtím odešla z domova, žila na ulici a o rodinu a dcery neprojevovala zájem. Všechna péče o dcery a domácnost ležela na otci, což pro něj nebylo lehké. První, o čem jsme s otcem jednali, a co bylo spouštěčem kontaktu rodiny s námi, byly vši, které už nějakou dobu měla dceraZobrazit text

Přestože zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena.     Kniha Speciální sourozenci obsahuje informace o potřebách a obtížích zdravých sourozenců, náročných situacích, které se s onemocněním sourozence pojí, a také náměty, jak se s nimi vyrovnávat a vytěžit z nich to dobré – semknutí rodiny, zvýšení její soudržnosti, osobní růst jednotlivých členů, navýšení lidskosti, moudrosti, soucitu a porozumění druhým.   Uvedené zkušenosti a příběhy vycházejí zejména z práce se sourozenci dětí s poruchami autistického spektra, mohou být ale zdrojem inspirace a podpory i proZobrazit text

Neformální péče a potřebnost jejího zmapování je v některých materiálech popisována tak objektivně, až se z nich vytrácí důvod, proč bychom se jí měli zabývat. Přitom je to téma aktuální již mnoho let a svojí naléhavostí oslovuje neustále. Myslím, že k mapování tohoto tématu mohou přispět i subjektivní pohledy, které toto téma jasně pojmenují. V létě tohoto roku jsem se stal, na pár dní, neformálním pečujícím. V nemocnici jsem se dozvěděl, že nemají co léčit a že nám vlastně nemají jak pomoci. Sestřičky mě během patnácti minut proškolily, jak dávat výživu do střeva, jak píchat injekce do břicha, jak měnit pytlíky s močí. Obdržel jsem baterii léků, tipy na masti aZobrazit text