domácí násilí na ženách

Komplikovaný případ se sekundární viktimizací oběti Paní Iva byla kontaktována pracovnicí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové (dále jen IC HK) na základě obdržení záznamu o vykázání násilné osoby ze společné domácnosti z Policie České republiky. První telefonický kontakt se odehrál v květnu 2018. Prvním kontaktem prováděným sociální pracovnicí IC HK je nabízena základní orientace v často nepřehledné rodinné či partnerské situaci a jsou předány informace k institutu vykázání (práva a povinnosti ohrožené osoby v dané 10ti denní lhůtě). Nedílnou součástí tohoto prvního kontaktu je poskytnutí základní krizové intervence. Ivě bylo vzhledem ke konkrétním okolnostem nabídnuto sociálně právní poradenství a byl tudíž domluven další telefonický kontakt v rozmezíZobrazit text