drogová problematika

Skupina Street support je založená na horizontální participaci, která využívá vlastní zkušenosti členů komunity a jejich žitého vědění. Participace na rozdělování moci je důležitá pro oba „partnery“ nejen pro sociální služby, kdy přináší zcela nové pohledy na poskytování služeb, možnost konzultovat různé postupy a rozhodnutí přímo s uživateli drog, což vede ke vzájemnému obohacování na profesní i osobní úrovni všech zapojených subjektů. Velkým přínosem pro sociální služby je zapojení žité zkušenosti do profesionální sociální práce. Na druhé straně peer pracovníkům a zapojené komunitě přináší vzájemnou podporu mezi členy (Gregorová 2020, s. 47–48). Díky participaci se startuje léčebný proces a proces odpuštění. Peer pracovníci vnímají participaci takéZobrazit text

Kontaktní centrum Progressive pro osoby ohrožené závislostí bylo založeno v Praze v roce 2006 a je registrovanou sociální službou poskytující adiktologickou péči. K jeho pracovníkům a pracovnicím se po deset let řadila také Kristýna Kinkalová na pozici vedoucí zařízení a Adéla Šálená jako zástupkyně vedoucí. Od svého počátku působilo v nájemních prostorech městské části (dále MČ) Prahy 5. V roce 2009 začalo v této MČ působit další kontaktní centrum a v roce 2012 také program substituční léčby. Tyto adiktologické služby zde působí i v roce 2023.Z hlediska dostupnosti jsou poddimenzované a jejich koncentrace v jedné MČ má několik negativních dopadů. Tím nejvýraznějším je shlukování velkého množství klientů a klientek v okolíZobrazit text