individuální plánování

Terénní služby sociální péče, tedy zejména pečovatelská služba a osobní asistence, patří k tzv. službám první linie, neboť zpravidla jejich prostřednictvím vstupuje člověk, který se dostane do situace, kdy potřebuje pomoc druhé osoby při zvládání základních životních potřeb, do celého sociálního systému. S neoddiskutovatelnou výhodou, že služba je poskytována v domácím prostředí a umožňuje tak klientovi žít jeho navyklým způsobem života v prostředí, které důvěrně zná, se pojí i jedno velké riziko. Zatímco v pobytových a ambulantních službách přichází s klientem  do styku spousta dalších osob, v terénu může být pracovník poskytovatele, zejména u osaměle žijících klientů, i jediný člověk, na jehož pomoci bývá často více, či méně závislý. A pokud jeZobrazit text

Je to už skoro dvacet let, co byla Pavlovi diagnostikovaná paranoidní schizofrenie. V době, kdy přišel do Café Na půl cesty, mu bylo pětačtyřicet a měl za sebou tři hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Pavel si potřeboval znovu zvyknout na pracovní režim, který ztratil během hospitalizace, přál si získat náhled na sebe a umět si říct, co potřebuje. V průběhu rehabilitace ho trápil „boj s nechci“, spojený především se vstáváním a s pracovní aktivitou. Oceňoval podporu terapeutek, povzbuzení a důvěru v jeho schopnosti, kterou mu dávaly najevo. Pomohlo mu také to, že dokázal připustit a přijmout, že může mít i „špatnou náladu“ a může si dovolit o ní mluvit. PavelZobrazit text

V období od dubna 2017 do března 2019 realizovala organizace IQ Roma servis, z.s. v Brně a celém Jihomoravském kraji projekt Zaostřeno na rodinu, který usiloval o rozvoj inovativních nástrojů při práci s ohroženými rodinami – případových, interaktivních případových a rodinných konferencí. Do projektu se zapojili sociální pracovníci z OSPOD i neziskových organizací pracujících s rodinami, kteří se mohli účastnit pravidelných workshopů, kde se o metodách dozvídali více, ale také si mohli zmíněné metody vyzkoušet v praxi – tedy realizovat je pro rodiny, se kterými spolupracují. Tuto možnost využil kurátor pro děti a mládež z Brna, který se rozhodl uspořádat interaktivní případovou konferenci pro tehdy 14-ti letou Magdu a její rodinu.Zobrazit text

Tým programu Pro rodiny organizace IQ Roma servis si jako leitmotiv roku 2016 vybral téma individuální práce s dětmi. V tomto článku bychom rádi ukázali, jak jsme došli k potřebě většího individuálního plánování s dětmi a jaké prostředky, postupy a metody se v současné době učíme používat. Chceme tak inspirovat ostatní sociální pracovníky, kteří se při své práci setkávají s dětmi, a případně uvítáme další nápady. Tým programu Pro rodiny poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě v Brně. Pracujeme (nejen) s romskými rodinami, a to v rámci předškolního klubu pro děti od 3 do 7 let, s jejich rodiči, část týmu pracuje formou case managementu (koordinované spolupráce s odborníky) s rodinami v jejich domácnostechZobrazit text

Vývoj systému sociálních služeb, způsoby práce sociálních pracovnic a pracovníků a zapojení klientů do rozhodování o podobě sociální služby. To jsou témata následujícího rozhovoru s Milenou Johnovou, která v sociální oblasti pracuje od roku 1992. Své zkušenosti získala především ve službách pro dospělé lidi a děti s postižením, ale i prací na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Vystudovala biologii, kterou nikdy v praxi nedělala. Lze v posledních 25 letech zaznamenat významné změny v systému sociálních služeb? Při zpětném pohledu na začátek své „kariéry“ můžu říct, že jsem tehdy vůbec nevěděla, co vlastně dělám. Pojem sociální práce nebo sociální služby jsem neznala ze školy ani z praxe. Myslím, že jsem zdaleka nebylaZobrazit text

Ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením (dále jen Úmluva) dne 28. 9. 2009 a jejím publikováním ve Sbírce mezinárodních smluv v únoru 2010 má Česká republika mimo jiné povinnost respektovat právo lidí s postižením na právní způsobilost (v terminologii nového občanského zákoníku pojmenované jako svéprávnost) a zajistit lidem asistenci za účelem uplatnění svéprávnosti. Tato ustanovení jsou obsažena v článku 12 Úmluvy. V praxi článek 12 Úmluvy znamená, že lidem s postižením v duševní oblasti by už neměla být za účelem jejich ochrany omezována svéprávnost. Stát se zavázal, že jim ochranu zajistí pomocí takových nástrojů, které svéprávnost neomezují. Hlavním takovým nástrojem je zajištění podpory potřebné pro bezpečné rozhodování a právníZobrazit text

Činnosť Agentúry podporných služieb, n. o., sa začala v roku 2003 a od začiatku sa orientuje na prípravu ľudí so zdravotným postihnutím na osamostatnenie sa od rodičov alebo zo zariadenia sociálnych služieb. Agentúra v priestoroch dvoch bytov zriadila podporované bývania, kde býva 5 mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa chcú naučiť samostatne žiť. Jej cieľom je poskytnutie optimálnej individuálnej podpory, ktorá pomáha rozvoju ľuďom s postihnutím a zvyšuje ich kvalitu života v oblasti bývania, vzdelávania, pracovného uplatnenia a rozširovania záujmov vo voľnom čase. Služby sa poskytujú v prirodzenom prostredí v komunite a sú adresné podľa potrieb konkrétnych jedincov. Doposiaľ si samostatné bývanie vyskúšalo 13 ľudí, z nich 3 už bývajú vo vlastnom byte, 6 saZobrazit text

So záujmom prechádzam článkom mojej kolegyne Soni Holúbkovej, je v ňom cítiť radosť z ľudí, zo všetkých ich špecialít, a iskra, ktorou sa môžem od nich nechať sama nabiť pre svoje hľadania. Je to veľmi blízke tomu, čím v tomto čase žijem. Úplne verím tomu, že v každom človeku je skryté obrovské bohatstvo, ktoré ak budem schopná odhaliť, bude pre mňa zahanbujúcim prekvapením a inšpiráciou pre mňa samú. Marlis Pörtner, v knihe Na osobu zaměřený přístup s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči uvádza, že ľudia, ktorí musia žiť život do veľkej miery určovaný inými ľuďmi a veľa sa prispôsobovať, majú silnú potrebu cítiť od svojho okolia spätnú väzbu, v ktorej im dávajú najavo,Zobrazit text