intervenční centrum

Sociální služba intervenční centra je ukotvena v ustanovení §60a zákona o sociálních službách a současně úzce navazuje na ustanovení §44 zákona o Policii ČR. Intervenční centra (dále „IC“) poskytují krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a také osobám ohroženým post separačním násilím v podobě expartnerského stalkingu navazujícího na domácí násilí. Pomoc intervenčních center je bezplatná a zahrnuje krizovou intervenci, další socioterapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (v případě pobytové formy služby také na omezenou dobu poskytnutí ubytování a stravy). Síť intervenčních center v ČR zdroj: Wikipedie Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresaZobrazit text

Komplikovaný případ se sekundární viktimizací oběti Paní Iva byla kontaktována pracovnicí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové (dále jen IC HK) na základě obdržení záznamu o vykázání násilné osoby ze společné domácnosti z Policie České republiky. První telefonický kontakt se odehrál v květnu 2018. Prvním kontaktem prováděným sociální pracovnicí IC HK je nabízena základní orientace v často nepřehledné rodinné či partnerské situaci a jsou předány informace k institutu vykázání (práva a povinnosti ohrožené osoby v dané 10ti denní lhůtě). Nedílnou součástí tohoto prvního kontaktu je poskytnutí základní krizové intervence. Ivě bylo vzhledem ke konkrétním okolnostem nabídnuto sociálně právní poradenství a byl tudíž domluven další telefonický kontakt v rozmezíZobrazit text