koronakrize

Na onkologické klinice ve státě Massachusetts pracuji od března 2020. Můj první nástupní den byl zároveň dnem, kdy začal v tomto americkém státě tzv. lockdown. Ve zdravotnických zařízeních ambulantního typu byl ze dne na den zahájen krizový režim; pracovníci, kteří byli k provozu zařízení nezbytní (essential staff), např. lékaři, sestry a technický personál, pokračovali v práci na stanovišti, zatímco ostatní (non-essential staff) začali pracovat z domova. Mezi ně patřili i ti, kteří se věnují psychosociální péči, tedy sociální pracovníci, psychologové, psychiatři. Jakkoliv bylo náročné zacvičovat se na nové pracovní pozici bez přímého kontaktu s kolegy a nadřízenými, moje osobní „újma“ byla zanedbatelná ve srovnání s dopadem krizového režimu na pacienty kliniky.Zobrazit text

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel MENS SANA, z.ú. poskytuje profesionální sociální služby ročně více než 200 lidem se zkušeností s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji již 27 let. Zažili jsme euforii devadesátých let, rozvoj internetu, 3D technologií, sociálních sítí, ale také ničivé povodně, železniční katastrofy, uprchlické krize a pandemii. Pandemie Covid 19 nás zastihla podobně jako tisíce jiných lidí i institucí zcela nepřipravené.  Přinesla mnoho obtížných zkoušek a náhlých změn.  Nová situace v souvislosti s pandemií koronaviru vyvolala spoustu otázek, na které bylo obtížné hledat odpovědi, jelikož pro každého z násZobrazit text