lidé se sociálním znevýhodněním

Od června 2018 působí na Fakultě sociálních studií OU v Ostravě konzultanti z praxe. Jde o skupinu lidí se zkušeností obtížné životní situace (například bezdomovectví, závislosti, zdravotního handicapu, stáří a chudoby, duševního onemocnění a další), kteří mají dostatek odvahy a otevřenosti o této své zkušenosti diskutovat se studenty sociální práce a zdravotně-sociální péče. Konzultanti z praxe vznikli jako iniciativa jedné akademičky a několika Ph.D. studentů ve snaze o inovaci výuky a po zkušenosti s podobnou iniciativou na univerzitě ve Velké Británii. Prostředí českého a britského vzdělávání v sociální práci jsou však velmi odlišná. V Británii je zapojení lidí se znevýhodněním ukotveno v legislativě, a tím pádem je finančně podporováno.Zobrazit text