management

S témou moci sa stretávam od začiatku mojej profesionálnej praxe, ktorá začala v roku 1993, ešte počas štúdia na vysokej škole. Prvým dilematickým stretom s mocou bol pre mňa psychoterapeutický výcvik v prístupe zameranom na klienta. Samotná rogeriánska terapia je postavená na vzdaní sa moci nad či za klienta.V období môjho tréningu vznikalo i Občianske združenie PRIMA (1998) a etabloval sa prístup Harm Reduction na Slovensku ako taký. Bol to čas, kedy som sa spoznávala, stretávala a začínala spolupracovať s prvými sociálnymi pracovníkmi v mojej profesionálnej praxi. Zároveň som spoznávala spôsob práce s klientmi v ich otvorenom a často prirodzenom prostredí. Dnes stojím pred výzvouZobrazit text