návykové látky

Upozornit na důležité téma a otevřít o něm celospolečenskou diskuzi. Dlouhodobě se to daří kampani Suchej únor, ke které se nově přidala i osvěta směrem k rodičům a jejich neuváženému podávání více či méně alkoholických nápojů dětem – #Nechmeldeti. Na řadě je nyní projekt Rodič&dítě zaměřený na komunikaci o náročných životních tématech. Jaký je recept na úspěšnou osvětu, nevíme. Nevíme ani, jak si nadále zajistit udržitelné financování, které není a nikdy nebylo závislé na veřejných rozpočtech. A tak ani nevíme, jak dlouho tenhle vlak osvěty potáhneme. Ale víme, že to má nejenom smysl, ale především pozitivní dopad. Ověřeno na datech. Klíč k úspěšným kampaním VycházímeZobrazit text