občanská poradna

Asociace občanských poraden přináší přehledový článek o problémech, se kterými přicházeli klienti a klientky do občanských poraden nejčastěji během roku 2022.  Složitost, náročnost, ale i komplexnost sociální podpory nabízené prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovaného v občanských poradnách ukazuje následující tabulka. Dlouhodobě stoupá v občanských poradnách počet dotazů řešených v dluhové problematice (zejména v kategoriích exekuce, oddlužení). Stoupající počet dotazů souvisí s problémy některých energetik, zvyšujícími se cenami energií, zvýšenou inflací a problémy řady lidí, kteří nemají dostatek finančních prostředků, někteří z nich se pokouší dosáhnout na sociální dávky. Řeší problémy spojené s uhrazením nákladů souvisejících s bydlením. Mají těžkosti v práci, pokud jde o zaměstnané lidi, kteří mají, pro ně nezvladatelné, dluhy. Následující textZobrazit text

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) společně s Občanskou poradnou Brno organizovaly v letech 2020 až 2022 výcvik Supervize v sociální práci, který se cíleně zaměřuje na rozvoj supervize v oblasti, kterou pokrývá sociální práce. Vize výcviku má tři základní nosné pilíře: Vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi (teoretický a praktický rámec supervize), vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s (profesní) skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci (identita) a vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě (osobní a profesní růst). Proces „stávání se supervizorem“ a osvojování si nezbytných znalostí a dovedností, vč. osobnostního růstu podle výše popsané vize jsmeZobrazit text

Rekordní počet dotazů, téměř 20 tisíc, se týkal občanského soudního řízení, více než osm tisíc dotazů se vztahovalo k rodině a mezilidským vztahům, problematika zadlužování občanů se pak poněkud překvapivě umístila těsně za nimi na třetím místě. Bezplatnou pomoc ale občanské poradny přirozeně poskytovaly také v pracovně právních vztazích, bydlení, ochraně spotřebitele a podobně. Téma dluhů, které tradičně patří mezi nejvýznamnější agendy Občanských poraden, bylo v loňském roce výrazně ovlivněno akcí Milostivé léto, která probíhala od 28. října až do 28. ledna 2022. Občanské poradny od samého počátku informovaly veřejnost o jeho existenci a podmínkách této mimořádné oddlužovací akce, odpovídali na dotazy dlužníků, zda právě jejich dluh čiZobrazit text