odborná souvislá praxe

V navazující magisterské specializaci Rozvoj a řízení v sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské Univerzity (dále jen FSS OU) můžeme prostřednictvím projektové výuky sledovat naplnění společenských cílů, které směřují ke změně stávající sociální reality, ale také k naplnění cílů didaktických, jejichž záměrem je propojení teorie a praxe ve vzdělávání v sociální práci. Projektování přispívá k rozšiřování znalostí a dovedností potřebných v budoucí práci a nabízí příležitost ověřit si své dovednosti a znalosti v praxi. (Kaniová, 2016) Nejen z těchto důvodů jsme se na Katedře sociální práce na FSS OU rozhodli metodu projektové výuky využít v odborném praktickém vzdělávání studujících NMgr. specializace Rozvoj a řízení v sociální práci. Zobrazit text