podpora rodiny

Jde o terénní sociální službu preventivního charakteru, která nabízí podporu rodinám dětí s postižením od narození do 7 let věku dítěte. Posláním Poradny rané péče SALOME Ostrava, Bohumín, je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot Slezské diakonie. Co můžeme nabídnout? Naše Poradna rané péče poskytuje služby rodinám dětí se zdravotním postižením na území měst Ostravy a Bohumína a jejich okolí. V České republice působíme již od roku 2000. Naší hlavní náplní je podpora a pomoc rodičům, kterým se narodilo dítě s postižením nebo s nerovnoměrným vývojem tak, aby vzniklou situaci rodiče těchto dětí uměli řešit samostatně a nepodléhali obavám, že situaci nezvládnou. PodporuZobrazit text

Problematika života rodiny s dospělým onkologicky nemocným zůstává stále mimo pole zájmu. Způsobuje to jednak její rozložení na poli zdravotním i sociálním, svou důležitou roli hrají také mýty, tabu a stereotypní myšlení o průběhu léčby a dalšího života s touto diagnózou. Již sama myšlenka na rakovinu je zatěžující. Je druhou nejčastější diagnózou vedoucí k úmrtí, zakládá na léčbu, která probíhá v řádu měsíců a poměrně pravidelně i na nárok pobírat invalidní důchod. Vývojové trendy nejsou pozitivní, protože se zvyšuje jak výskyt onemocnění – přibližně každý třetí v průběhu života onemocní rakovinou, tak se zvyšuje zejména počet osob žijících s onkologickým onemocněním a prodlužuje se i délka života s onemocněním. Úspěšnost medicínyZobrazit text