pracovní návyky

Dánská definice dětí ulice přijatá účastníky průzkumu v letech 1992–1993: „Děti ulice jsou děti nebo mladí lidé pod osmnáct let, kteří žijí kratší, nebo delší dobu na ulici. Jsou to děti, které žijí tak, že se potulují z místa na místo, mají svoje skupiny vrstevníků a kontakty na ulici. Oficiálně mohou mít tyto děti adresu bydliště u svých rodičů nebo v ústavu sociálního zabezpečení. Nejzávažnějším faktem je to, že mají málo nebo žádné kontakty s rodiči, školou, ústavem péče o děti a sociálními službami, které mají vůči nim jistou povinnost.“ Děti ulice, tedy nezletilé děti na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, mladí bezdomovci, mládež žijícíZobrazit text

Zaměstnavatelé chtějí nové zaměstnance. Úřady práce ale připravené uchazeče nacházejí jen velmi obtížně. Pomoct může prostupné zaměstnávání, komplexní spolupráce ÚP ČR, sociálních pracovníků a zaměstnavatelů. V posledních měsících v médiích čteme, že Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU a počet nezaměstnaných pořád klesá. Zaměstnavatelé naříkají, že nemohou sehnat schopné lidi, nestíhají plnit zakázky a rozvoj firem se brzdí. Schopní uchazeči o zaměstnání jsou podle firem rozebraní a z těch, kteří v evidenci úřadů práce zůstávají, si nevyberou. Podle Eurostatu máme nejvyšší počet volných míst v rámci EU. Prostřednictvím ÚP ČR přitom firmy podle analytiků ČSOB „shánějí převážně super-levné profese“.[1] Překážky? Jsou jich mraky Kombinace nízké mzdy aZobrazit text