pracovní pdmínky

V současné době dochází k čím dál četnějším výskytům šikany na pracovišti, a to v různých podobách, ať už se jedná o mobbing, bossing či staffing. Cílem a současně ambicí tohoto článku je seznámit čtenářky a čtenáře se základními informacemi ohledně postupů obrany proti šikaně na pracovišti. Pomáhající profese jsou povolání psychicky a fyzicky náročná, proto je toto prostředí rizikové pro vznik mobbingu a bossingu. Jestliže se sociální pracovník stal obětí šikany, je vhodné si hned na začátku ujasnit, zda je zaměstnavatelem soukromý či veřejný subjekt, a zda se v případu šikany na pracovišti uplatní zákoník práce nebo zákon o státní službě. Na vzniku šikany na pracovišti seZobrazit text