prevence rizikového chování

Následující příspěvek je záznamem rozhovoru se zástupci organizací pracujících s dětmi, dospívajícími a rodinami v lokalitě MČ Praha 8 – OSPOD Praha 8, Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú., a Salesiánské středisko mládeže. Tyto organizace se rozhodly spojit síly s cílem posílit prevenci rizikových jevů dětí a dospívajících v lokalitě. V rámci společného pilotního projektu oslovily vedení vybraných lokálních základních škol a nabídly jim další možnosti, jakými mohou podpořit nejen své žáky, aby trávili smysluplně volný čas a zlepšili své sociální dovednosti, ale i jejich rodiny, aby mohly pro své děti vytvářet bezpečné a podnětné prostředí. Výše zmínění aktéři také očekávají, že sekundárním projevem této aktivity bude intenzivnějšíZobrazit text

Případ s dobrým koncem Šimonovi je 14 let. Přišel k nám do zařízení s tím, že má problémy s partou jiných kluků, kteří mu vyhrožují. Potíže začaly tím, že se mu líbila spolužačka ve škole, vyhledával jí, často se s ní bavil. Ona však brzy ztratila zájem a navázala kontakty s jinou skupinou kluků, než do které patřil Šimon. Nová skupina jejích kamarádů byla parta Romů. To se Šimonovi nelíbilo. Začal o ní a o romských chlapcích šířit na sociálních sítích pomluvy. Šířil to i jinde, vyčítal to také své bývalé kamarádce, doslova jí říkal, zda jí nevadí, že „se baví s cikány“. Svoje obvinění všakZobrazit text