proměny společnosti

Úvod Tento příspěvek je věnován nové službě, která se v prostředí sociálních služeb objevila díky covidovým opatřením. První lockdown dal vzniknout terapeutické lince Anténa, která byla zaměřena na bezplatnou a snadno dostupnou psychoterapeutickou pomoc pro široké vrstvy obyvatel. Na její službu navazuje Terapeutická linka Sluchátko, která po dvou letech provozu již může poukázat na nové potřeby ve společnosti, které mohou mít zásadní vliv na další rozvoj sociálních a zdravotních služeb. Terapeutická linka Sluchátko – vaše cesta k psychoterapii a spokojenějšímu životu Terapeutická linka Sluchátko (dále jen TLS) je mladou službou v Česku. Její vznik je datován ke konci roku 2020. V době prvního covidového lockdownu zřídila Česká asociace proZobrazit text

Než jsem začala psát tento text, vrátila jsem se na začátek své mediátorské praxe v roce 2006 a vybavila si některé z prvních rodinných mediací. Při tomto ohlédnutí jsem si začala uvědomovat, jak se vyvíjí naše společnost, rodina, vztahy v ní a jaké změny to přináší v setkáních s klienty u mediačního stolu. Cílem článku je zachytit proměny postojů klientů rodinné mediace v čase. Text představuje mediaci a její hlavní principy. Popisuje vývoj, kterým mediace prošla v České republice od počátku devadesátých let minulého století po současnost. Zachycuje dopady zavedení zákona o mediace. Poukazuje na složitou situaci v mediaci. Článek sleduje, jak se odrážel vývoj a změny v mediaci v přístupu odborné veřejnosti k mediaci.Zobrazit text