řízení lidských zdrojů

Praxe personalistky představuje setkání s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na jedné straně nositeli svých dovedností, zkušeností, odhodlání a vůle a na straně druhé toho, co jim brání v úspěchu. Specifickými jsou ti, kteří prošli výkonem trestu odnětí svobody. Přicházejí v doprovodu své minulosti s cílem najít si práci, která jim bude prostředkem k dosažení svých potřeb. Dlouho očekávaná doba opuštění věznice je složitou životní situací. Je ztížena nejistým nebo žádným finančním zázemím, nedostupností informací a někdy i ztrátou rodiny, její podpory a absencí bydlení. Chybí porozumění a motivace. S výkonem trestu souvisí ztráta představy o reálných cenách, které během doby ve vězení stouply (náklady na dopravu, stravu, bydlení, ošacení, kultura…).Zobrazit text