rozhodování

Deset let v dialogu Jako doma

Slovo participace jsme tak, jak jej vnímáme dnes, tenkrát zřejmě ani neznali. Za myšlenkou zapojení žen bez domova do aktivit a vedení organizace Jako doma bylo jen mlhavé, ale urgentní přesvědčení, že bez „nich“ to přece nikdy nepůjde. Na tuhle víru jsme vsadili téměř všechno. A tak při letmém ohlédnutí u příležitosti desátých narozenin organizace Jako doma zahlédnu vskutku různorodé okamžiky. Momenty, kdy ženy bez domova početně dominují týmu organizace. Momenty, kdy, tak jako každý jiný vztah, i ten náš ztěžka drhne. Momenty, které bychom nejraději vzali zpátky. A nakonec i nesčetné chvíle, které dokazují, že participace, partnerství a rovnocenná účast jednoduše léčí.  Rosteme společně.Zobrazit text

Během srpna 2019 jsem měla možnost se setkat s Miroslavem Pilátem, akreditovaným krajským metodikem a vzdělavatelem komunitního plánování sociálních služeb Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR nad tématem „Expertní a participativní přístup v sociální práci“. Měla jsem připravené otázky do rozhovoru, ale byla jsem překvapena písemnou přípravou, kterou mne pan doktor zasvětil do tématu. V první části příspěvku přinášíme vysvětlení participace v kontextu komunitního plánování sociálních služeb ve formě odborného sdělení. V druhé části příspěvku si můžete přečíst rozhovor, který obsahuje mnoho zkušeností z praxe a zároveň otevírá některé organizační záležitosti spojené se zapojováním uživatelů do komunitního plánování. Obsah slova „participace“ si mohou různí jedinci vysvětlovat odlišně a stejně tak tomu bude zřejměZobrazit text

Jako doma je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde má každý možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální, genderové a další nerovnosti. Hodnoty a principy, ze kterých vycházíme, jsou: partnerství, participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova. Ženy bez domova se snažíme zapojovat do spoluutváření Jako doma a rozhodování. Například společně s nimi se psal etický kodex, účastnily se strategického plánování, nebo pokud jsme někam zvány, abychom mluvily o ženském bezdomovectví, vždy se snažíme, aby byl zastoupen i jejich hlas a mohly tak samy za sebe mluvit o své zkušenosti. Proč jeZobrazit text