rozhovor

ilustrační obrázek s-case

Moderné technológie zachraňujú životy. To je fakt, o ktorom už dnes nikto nepochybuje. Mladá slovenská firma ale prináša niečo úplne nové. Drobný prenosný prístroj umožňuje kontrolu telesných funkcií a tiež ich analýzu. Aké funkcie ponúka a ako ho budú môcť využívať sociálni pracovníci? Viac detailov vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s Martinom Pekarčíkom a Slavomírom Hruškom, dvomi tvárami inovácie zo Slovenska. „Vyvinuli sme prenosný prístroj, ktorým možno sledovať väčšinu telesných funkcií, ako napríklad teplota, glykémia, saturácia krvi či tlak, a vyhodnocovať ich. Umožňujeme tak lepší prehľad o stave pacienta a zároveň otvárame úplne novú kapitolu. Prístroj totiž umožňuje prehľad aj pre nelekársky personál ako súZobrazit text

Rozhovor s Dagmar Lendelovou, DiS., sociální pracovnicí Charity Lovosice o přínosech Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci 2021. Kde aktuálně působíte jako sociální pracovnice? Co je náplní Vaší práce? S jakou cílovou skupinou pracujete? Do srpna 2021 jsem pracovala na pozici terénní sociální pracovnice pod Charitou v Lovosicích. Mojí cílovou skupinou bylo široké spektrum osob, a to jak osoby sociálně vyloučené, tak osoby ohrožené sociálním vyloučením, minoritní etnické skupiny a v neposlední řadě i osoby bez přístřeší. Zkrátka lidé, kteří potřebují podporu k vyřešení své nepříznivé životní situace. Co Vás na Vaší práci / na sociální práci nejvíce baví? VeZobrazit text

Organizace Rozum a Cit, z.s., vznikla v roce 2000 s posláním pomáhat znevýhodněným a ohroženým dětem. Více než 20 let pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR.  Kromě přímé práce s pěstouny se Rozum a Cit aktivně zapojuje do diskusí týkajících se systémových změn v oblasti náhradní rodinné péče, a to například prostřednictvím testování pilotního projektu Doprovázení, jehož principy se staly stavebním kamenem novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (dále SPOD), který vešel v platnost v roce 2013. [1] V následujících rozhovorech představujeme činnost organizace Rozum a Cit, která v roce 2013 získala pověření k výkonu SPOD. Dnes má organizaceZobrazit text

You are in your first year as a dean of the National Catholic School of Social Service. What makes your school special? With what vision (plans) did you come into the position? The National Catholic School of Social Service (NCSSS) is one of twelve schools at The Catholic University of America located in Washington, D.C., USA. NCSSS has a 100+ years of history of delivering social work education and a strong faculty, staff, and alumni committed to preparing social workers to be agents of change that will promote individual and societal well-being.  The nationally ranked and accredited social work programs at the bachelor’s (BSW), master’sZobrazit text

Služby rané péče pokrývají široké spektrum klientů a pomáhají s mnohými životními nesnázemi. Dětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám slouží v Olomouci „zraková laboratoř“. Na otázky, jak toto místo funguje a co nabízí, nám odpověděla Petra Navrátilová, instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče. Před rokem byla otevřena vaše nová zraková laboratoř, můžete nám objasnit, o co se jedná? Zraková laboratoř neboli zraková místnost funguje od samého začátku pobočky. Časem se ale upravovala a přizpůsobovala potřebám rodin tak, aby bylo dosaženo standardu v podmínkách pro funkční vyšetření zraku (FVZ) dětí v raném věku, tj. od narození do 7 let. Před rokem se nám naskytla příležitost jiZobrazit text

Letos se konal již 5. ročník konference u příležitosti Světového dne sociální práce. Na konferenci jej společně oslavilo přes 1 200 sociálních pracovníků. Celé dva dny se debatovalo o výzvách, kreativitě a úspěchu v sociální práci a my jsme se zeptali Melanie Zajacové, vedoucí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání, v čem se konference lišila od ostatních a jak její téma vnímá ona sama. I letos se navzdory protiepidemickým opatřením konala konference k Světovému dni sociální práce. Jednalo se o pátý ročník, v čem byl jiný než předchozí? Je třeba dělat činnosti, které se dělají běžně, a proto jsme chtěli v této tradici pokračovat. Loni se nám předávání uskutečnit nezdařilo, a bylaZobrazit text

ktpp tým sociální práce

Sociální práce ve zdravotnictví s sebou nese nejen úlohu prostředníka mezi nemocným a světem mimo nemocnici, k jejím specifikům patří také znalost diagnóz a jejich odraz v sociální oblasti. Právě kombinace sociálních a zdravotních problémů je náročná na psychiku sociálního pracovníka – např. pokud jde o vážné, život ohrožující onemocnění. K tomu všemu přistupuje i náročnost komunikace, kdy se sociální pracovník musí umět přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.  Kateřina Tichá je od června 2019 členkou konziliárního týmu paliativní péče (KTPP), který nabízí v olomoucké nemocnici specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícím onemocněním. Co je úlohou sociálního pracovníka v nemocniční paliativní péči, jak se daří tento trend představovat spolupracovníkům i pacientůmZobrazit text