sociální poradenství

Tento příspěvek chce na konkrétním příkladu ukázat vznik a průběh posttraumatického rozvoje u osoby, která prošla traumatem, konkrétně u uprchlíků, kteří si v České republice podali žádost o mezinárodní ochranu. S touto cílovou skupinou pracuji v rámci sociálního poradenství, které Organizace pro pomoc uprchlíkům celorepublikově poskytuje.  Objasním termín uprchlík i poměrně málo známý termín posttraumatický rozvoj. Uvedu příklady traumatických událostí, které zažívá cílová skupina uprchlíků, vysvětlím, jaký vliv to může mít nejen na jejich zdraví, ale také na jejich adaptaci v nové zemi a obecně na jejich budoucí život. Důraz kladu na to, jak mohou pomáhající profese pomoci ovlivnit vznik posttraumatického rozvoje. Na kazuistice ukážuZobrazit text

Případ s dobrým koncem Šimonovi je 14 let. Přišel k nám do zařízení s tím, že má problémy s partou jiných kluků, kteří mu vyhrožují. Potíže začaly tím, že se mu líbila spolužačka ve škole, vyhledával jí, často se s ní bavil. Ona však brzy ztratila zájem a navázala kontakty s jinou skupinou kluků, než do které patřil Šimon. Nová skupina jejích kamarádů byla parta Romů. To se Šimonovi nelíbilo. Začal o ní a o romských chlapcích šířit na sociálních sítích pomluvy. Šířil to i jinde, vyčítal to také své bývalé kamarádce, doslova jí říkal, zda jí nevadí, že „se baví s cikány“. Svoje obvinění všakZobrazit text