sociální práce s rodinou

Následující příspěvek je záznamem rozhovoru se zástupci organizací pracujících s dětmi, dospívajícími a rodinami v lokalitě MČ Praha 8 – OSPOD Praha 8, Lata – programy pro mládež a rodinu, z. ú., a Salesiánské středisko mládeže. Tyto organizace se rozhodly spojit síly s cílem posílit prevenci rizikových jevů dětí a dospívajících v lokalitě. V rámci společného pilotního projektu oslovily vedení vybraných lokálních základních škol a nabídly jim další možnosti, jakými mohou podpořit nejen své žáky, aby trávili smysluplně volný čas a zlepšili své sociální dovednosti, ale i jejich rodiny, aby mohly pro své děti vytvářet bezpečné a podnětné prostředí. Výše zmínění aktéři také očekávají, že sekundárním projevem této aktivity bude intenzivnějšíZobrazit text

Manželstvo je v našej legislatíve ustanovené v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z. ako zväzok muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Hlavným účelom manželstva v zmysle citovaného zákona je založenie rodiny a riadna výchova detí. V súlade s tradíciou, morálkou a spoločenským povedomím naše právo upravuje manželstvo tak, aby slúžilo jednotlivcom i spoločnosti. Manželia väčšinou vstupujú do zväzku z lásky a o spoločnom živote majú isté konkrétne predstavy. Majú predstavy o tom, ako budú tráviť spoločný čas, koľko detí budú mať, ako bude vyzerať ich vzťah po niekoľkých rokoch a podobne. Na začiatku spoločného života sa vzájomne zžívajúZobrazit text