sociální vyloučení

Podmínkou úspěšnosti sociálního začleňování je aktivní přístup sociálně vyloučených obyvatel při řešení jejich potřeb a oprávněných zájmů. Pracovní skupiny komunitního plánování či lokální partnerství zřizované za tímto účelem mají síťovat místní aktéry, avšak v praxi většinou převažuje účast zástupců formálních institucí a aktivní účast obyvatel ohrožených sociálním vyloučením bývá ojedinělá. Na konci roku 2020 se do první pilotní výzvy Nadace Via na mikrogranty v sociálně vyloučených lokalitách přihlásilo celkem šest neformálních skupin obyvatel, kteří ve spolupráci s komunitními pracovníky připravili vlastní projektové žádosti. Všechny projekty byly finančně podpořeny částkou do 20 000 Kč a byly využity k rozvoji celé komunity. V říjnu 2021 proběhlo podpůrné setkáníZobrazit text

Co si představíte, když se řekne „chudoba“? Určitě nemajetnost, život na okraji, bez zdrojů a možností, které mají ostatní. Také oficiální měření chudoby v České republice (ČSÚ, 2021) se zatím omezuje převážně na její příjmové a materiální ukazatele. Máme tendenci chudobu pojímat jako neměnnou vlastnost nemajetné osoby nebo rodiny a její původ jako nejasný, o to však nevyhnutelnější. U člověka žijícího v chudobě se v tomto směru často neočekává žádná změna. Sociální pracovníci se s klienty bojujícími s chudobou a sociálním vyloučením setkávají často až v momentě, kdy osoba selhává opakovaně nebo dlouhodobě, což v nich výše uvedený dojem může podporovat. Toto pojetí nevyhnutelně vyvolává otázku: Jaký má smysl pomáhat takovémuZobrazit text

Nízkoprahový klub (NK) Pavlač funguje pod neziskovou organizací Ratolest Brno již 14 let a je rozdělen na 2 části. Klub pro děti je určen klientům ve věku 6-11 let a klub pro mládež je určen pro klienty ve věku 12-26 let, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně, a jejichž dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální nebo finanční situací jejich rodin. Ta bývá způsobena také riziky, která se pojí s daným prostředím (např. zvýšená kriminalita, drogy nebo nezaměstnanost). Klienti nízkoprahového klubu mají často potíže při hledání školy, práce nebo bydlení, stávají se obětí rasismu a diskriminace. Sociální pracovníci s klienty řeší jejich problémy a zároveň jimZobrazit text

Čtyřhodinovou cestu z Prahy do Ostravy, dvouhodinový rozhovor s ředitelem a předsedou občanského sdružení Vzájemné soužití a cestu zpět mohou mnozí chápat jako poměrně zatěžující a únavnou součást pracovního života člena redakce tohoto časopisu. Skutečnost je ale jiná. Setkání a rozhovor s člověkem, který vás při vstupu do místnosti zaplaví svou bezmeznou energií, je zážitkem nikoli unavujícím. Spolu s kolegyní usedáme v pracovně Sri Kumara Vishwanathana a začínáme rozhovor o jeho cestě od fyziky k sociální práci, o situaci na Šluknovsku a o komunitní sociální práci v Ostravě.   Narodil jste se v Indii, studoval v Moskvě. Co se stalo, že jste se usadil v České republice a začal tu pracovat? V době pádu železné oponyZobrazit text