stárnutí obyvatelstva

Podle Kaczor, Kaczor (2018) by měl do roku 2100 počet obyvatel v produktivním věku (tj. 15–64 let) v ČR poklesnout ze současných 6,923 mil. osob na 4,248 mil. osob (ČSÚ, 2013), což představuje  v této, pro fungování každé ekonomiky velmi klíčové, věkové kategorii úbyteko bezmála 40 % aktuálního počtu osob. Autoři sledují ve své stati základní trendy demografického vývoje v ČR do roku 2100 a na jejich základě identifikují hlavní oblasti rizik, která z tohoto vývoje mohou pro ČR vyplývat. Pro eliminaci negativních dopadů odsud plynoucích navrhují efektivní pronatalitní opatření, vyšší míru využití práce imigrantů – cizinců a vyšší míru využití práce seniorů (tj. kategorie 65+). Mimo zorné pole těchtoZobrazit text