tělesné postižení

ParaCENTRUM Fenix je nezisková organizace, která od roku 2004 pomáhá lidem po úrazu míchy. Naším cílem je, aby každý, kdo utrpěl úraz, mohl žít co možná nejvíce podle svých představ a byl co možná nejméně závislý na pomoci okolí. Našimi klienty jsou především lidé na vozíku. Bezprostředně po úrazu naráží člověk na problémy, s nimiž se zpravidla sám nedokáže vypořádat. Kromě psychické újmy se musí potýkat s řadou nových situací. Náhle musí řešit, kde bude bydlet, jak si správně vybrat kompenzační pomůcky, musí se na někoho obrátit ohledně pomoci s úřady, nezřídka řeší právní záležitosti, které s úrazem souvisí. V neposlední řadě se pak obvykle musí vzdát dosavadní práce aZobrazit text