Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní

Nabízený obor 

Obor: Sociální práce

Forma: prezenční (3 roky)

Studijní program

Studijní program Sociálně právní činnost je na naší škole koncipován v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků a je sestaven ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání ASVSP. Naším cílem je zprostředkovat studentům takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků této disciplíny, jejíž snahou je řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Specifikem naší školy je reflexe křesťanských motivací a hodnot v sociální práci, jakož i spirituálních potřeb klientů.

Zajímavosti o škole 

Náš vzdělávací program klade velký důraz na praxi: během tří let naši studenti absolvují více jak 1 000 hodin praxe a s nimi spojených supervizí. Většinu našich vyučujících tvoří externisté, kteří často také pracují jako sociální pracovníci. Naše škola je jedinečná svojí „rodinnou atmosférou“: máme pouze tři třídy ve třech ročnících, maximálně 90 studentů. Škola se nachází v centru Brna. 

Školné: ano

Kontaktní informace 

Adresa školy: Opletalova 6, 602 00 Brno

Webové stránky: https://vos.eabrno.cz/

Kontaktní email: vos@eabrno.cz

Facebook: https://www.facebook.com/eabrno

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXxz-yOTw6-YDFcsP_10nuA