Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociální pedagogika a teologie

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Studijní obor je realizován ve dvou zaměřeních, které si studenti volí na konci 1.ročníku, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Studium charakterizuje propojení kvalitního teoretického vzdělání a praktických zkušeností. Součástí studia je 600 hod. praxí v ČR i zahraničí. Absolventi se uplatní jako sociální pracovníci (v sociálních, školských a zdravotnických zařízeních, věznicích, v sociálně právní ochraně dětí atd.), asistenti pedagoga, vychovatelé, učitelé v mateřské škole, pedagogové volného času nebo pastorační pracovníci.

Zajímavosti o škole

Jabok je oceňován pro svou přátelskou atmosféru a individuální přístup ke studentům. Ačkoliv je Jabok církevní školou, náboženská příslušnost není podmínkou přijetí! Studenti mohou využít služeb Knihovny Jabok, kde je jim k dispozici nejen odborná literatura, ale i oborové časopisy a elektronické zdroje. Volný čas je možné trávit ve studentském klubu Vzducholoď nebo Zahradě smyslů. Škola nabízí také ubytování na studentské koleji přímo v areálu školy.

 Školné: ano

Kontaktní informace 

Adresa školy: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

Webové stránky: www.jabok.cz

Kontaktní email: jabok@jabok.cz

Facebook: @vosjabok

Instragram: @vosjabok