Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Úrovně poskytovaného vzdělání: 

vyšší odborné vzdělání, ukončeno titl. DiS – Diplomovaný specialista, EQF 6.

Nabízené obory

Obor: Sociální práce 

Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky)

Obor: Sociální pedagogika 

Forma studia: denní i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Nabízíme odborné vzdělání a profesní uplatnění našich absolventů na trhu práce. Garantujeme propojení teoretické a praktické výuky, spolupracujeme s odborníky z praxe a proto,  jsou naši studenti v intenzivní interakci se svými potencionálními zaměstnavateli po celou dobu studia. Aktivně vytváříme prostor pro sdílení teorie a praxe formou odborných konferencí,  akcích pro podporu zaměstnanosti – JOB DAY, setkání se sociálními partnery,  odborných kurzech.  Studentům každoročně nabízíme studijní stáže v rámci EU.  Jsme součástí dění ve společnosti a nabízíme zázemí v podobě studentské klubu, odborné knihovny, odpočinkovou zónu atd. a to vše v areálu Jahodovky.  

Zajímavosti o škole

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze 10 je veřejná škola.  Jsme školou, která má  dlouholeté zkušenosti s odborným vzděláváním sociálních pracovníků a sociálních pedagogů.  Naše škola je  moderně vybavená. Jsme  v dostupnosti MHD a vlakového nádraží. 

Jahodovka je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a Evropské asociace škol sociální práce. Studium  v Jahodovce  je koncipováno v souladu s aktuálními požadavky na profesi  sociální práce nejen u nás, ale i v zahraničí. Klademe důraz, aby studenti získali teoretické poznatky a praktické dovednosti pro výkon profesionální práce v daném oboru.  Naši studenti realizují až 700 hodin odborné praxe. Studium je tříleté a probíhá v denní nebo kombinované formě. Nabízíme bohaté spektrum odborných předmětů povinných i volitelných (právo, psychologii, pedagogiku, metody sociální práce, sociální politiku, adiktologii, gerontologii atd.). Po absolvování získají studenti označení „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Absolventi studijního programu Sociální práce se uplatní v oblasti sociální práce  – např. sociální pracovník ve státní sféře, sociální pracovník ve vězeňství, sociální pracovník na obci, sociální pracovník v neziskovém sektoru s širokým uplatněním u cílových skupin sociální práce. 

Absolventi studijního programu Sociální pedagog se uplatní v sociálních službách, ve školství – např. pedagog volného času, asistent pedagoga, multikulturní pracovník, aktivizační pracovník. 

Kontaktní informace 

Adresa školy: Jahodová 2800/44, Praha

Webové stránky: www.vossp.cz

Kontaktní email: monika.havlickova@vossp.cz

FB: https://www.facebook.com/jahodovkapraha/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCu8H2MSPhEZ5Mx28WaQOe7A?view_as=subscriber