Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s.

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika

Forma: denní i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Vzdělávací program sociální práce nabízíme jako jediná škola v Kraji Vysočina. Jedná se o dlouholetý promyšlený program podpory odborných profesních kompetencí studentů pomáhající profese, který probíhá v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe a odráží se ve vysoké zaměstnatelnosti našich absolventů.

Teoretická výuka je navázána na výkon praxí v mnoha oblastech uplatnění sociálního pracovníka. Škola studentům nabízí i stáže v zahraničí.

Zajímavosti o škole

Specifikem školy je prostředí umožňující individuální přístup ke studentovi. Podporována je interaktivní výuka, která dává prostor každému jednotlivci, prosazována je práce v malých studijních skupinách. Zajímavostí jsou pak školní studentské projekty, individuální i skupinové, které podporují podnikatelský přístup formou fundraisingu pro zvolené cílové skupiny.

Školné: ano

Kontaktní informace 

Adresa školy: Srázná 21, 586 01 Jihlava

Webové stránky: www.svoss.cz

Kontaktní email: info@svoss.cz

Facebook: Facebook: https://www.facebook.com/JihlavaSvoss/

Youtube: https://www.youtube.com/user/svosscz/videos