Jan

Akademické texty posílejte do 30. 7. 2022 na akademik@socialniprace.cz. Prakticko-publicistické texty posílejte do 8. 2. 2023 na publicistika@socialniprace.cz. Číslo vychází 31. 3. 2023. Profese sociální práce je legitimizována a udržována skrze to, čemu říkáme „profesní vědění“, tedy specializované vědění vytvářené a šířené určitou profesí. Profese si udržují svou sociální pozici skrze kontrolu toho, co je považováno za odborné vědění a jak je toto odborné vědění vytvářeno, komunikováno neodborníkům, ale i těm, kteří odborníky jsou nebo se jimi teprve stávají. Již v úvodu tedy vyvstává otázka, jak je vytvářeno odborné vědění v sociální práci a co je za něj považováno. Většina sociálních pracovníků využívá i souboru vědění, který vytvořili skrze zkušenosti zeZobrazit text