Jan

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce odborný sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.Zobrazit text

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuj e podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce PRÁVNÍK ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE v oddělení sociálních činností na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.Zobrazit text

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce odborný sociální pracovník oddělení kurátorské činnosti na odboru sociální péče Magistrátu města LiberecZobrazit text