Jan

V reakci na příchod Ukrajinců do Pardubic a okolí vznikla řada iniciativ. Spolek Kalyna staví na dvou farnostech, které se mimořádně aktivně zapojily do pomoci. Máme skvělé plány, skvělé lidi a navazujeme na mnoho dobrého, co se už v Pardubicích udělalo. Úzce spolupracujeme s městem a hledáme napojení na neziskové organizace i neformální iniciativy. Chceme přispět k tomu, aby Ukrajinci prchající před válkou našli v Pardubicích bezpečí, a pomoci, aby zde mohli v důstojných podmínkách žít do doby, než se budou moci vrátit domů. Podporujeme vzájemné nekonfliktní soužití, dialog mezi majoritou a cizinci. A právě teď hledáme člověka, který by se jako první placený zaměstnanecZobrazit text

Městská část Praha 10 vyhlašuje dne 11. 5. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociální pracovník / sociální pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi v oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.Zobrazit text

Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do odd. sociálně-právní ochrany dětí, zařazeného do Odboru soc. věcí a zdravotnictví, prac. poměr na dobru určitou. Pracovní příležitosti: Benešov (benesov-city.cz)Zobrazit text

Pečovatelská služba Rakovník, Wintrovo nám. 1903, 269 01 Rakovník, hledá do svého kolektivu na pozici Sociální pracovník / pracovnice absolventa vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání /dle § 110 zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb./ se zájmem o získání zkušeností se sociální prací se seniory a osobami tělesně postiženými.Zobrazit text

Salinger, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník / sociální pracovnice / zástupce vedoucí sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve středisku Triangl. Vaše náplň práce:  podporujete rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které rodina nedokáže sama vlastními silami překonat – program Sanace rodiny; pracujete v terénu, v přirozeném prostředí rodin jednáte se zájemci o službu, uzavíráte smlouvy, realizujete s klienty individuální plány a jejich vyhodnocování; spolupracujete s návaznými organizacemi, zpracováváte administrativu spojenou s výkonem přímé práce; zodpovídáte za metodiky střediska a jejich aktualizaci; komplexně zajišťujete průběh exkurzí a praxí; podílíte se na prezentaci služby i organizace; připravujete podklady pro výročníZobrazit text

Salinger, z. s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník / sociální pracovnice sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve středisku Triangl. Vaše náplň práce: • podporujete rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které rodina nedokáže sama vlastními silami překonat – program Sanace rodiny; • pracujete převážně v terénu, v přirozeném prostředí rodin; • jednáte se zájemci o službu, uzavíráte smlouvy, realizujete s klienty individuální plány a jejich vyhodnocování; • spolupracujete s návaznými organizacemi; • zpracováváte administrativu spojenou s výkonem přímé práce. Nabízíme: pestrou, zajímavou a kreativní práci ve stabilní organizaci, která funguje již 25 let; důkladné zaškolení; podporující a přátelský tým; pružnouZobrazit text

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucí oddělení ekonomických a kontrolních agend v odboru sociálních věcí (kód 3390). Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20 Jaká bude Vaše náplň práce stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů zajišťování ekonomického řízení, kontrolní činnosti, veřejných zakázek a projektové administrace projektů realizovaných odborem poradenská a konzultační činnost v oblasti čerpání fondů EU a jiných mezinárodních programů spolupráce při zajišťování finančních zdrojů k rozvoji sociálních služeb hl. města PrahyZobrazit text