Vyšší odborné vzdělávání

 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
  CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je církevní školou, která byla založena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v roce 1995.
 • Evangelická akademie Praha – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
  Školu již před osmadvaceti lety založili členové Českobratrské církve evangelické, protože chtěli ve svobodných poměrech navázat na tradici bratrského školství. Vytvořili otevřenou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních.
 • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
  Nabízený oborSociální práceForma: prezenční (3 roky) Studijní programStudijní program Sociálně právní činnost je na naší škole koncipován v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků a je sestaven ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání ASVSP. Naším cílem je zprostředkovat studentům takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků …
 • Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod (odborné předměty a praxe). Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti.
 • Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10
  Škola připravuje studenty ve vyšším odborném studiu. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze uchazeči s ukončenou maturitní zkouškou.
 • OŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
  Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let.
 • Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s.
  Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě je obecně prospěšná společnost, která veškerý svůj zisk investuje do kvality vzdělání studentů a vybavení školy. Hlavním posláním školy je poskytovat vzdělání a praktické kompetence v oboru sociální práce.
 • SPŠE a VOŠ Pardubice
  Studium vzdělávacího programu Sociální práce je tříleté. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálněprávních a sociálně rehabilitačních činností.