Vyšší odborné vzdělávání

 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
  CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je církevní školou, která byla založena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem v roce 1995.
 • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
  Školu již před osmadvaceti lety založili členové Českobratrské církve evangelické, protože chtěli ve svobodných poměrech navázat na tradici bratrského školství. Vytvořili otevřenou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních.
 • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
  Nabízený obor  Obor: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky) Studijní program Studijní program Sociálně právní činnost je na naší škole koncipován v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků a je sestaven ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání ASVSP. Naším cílem je zprostředkovat studentům takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších …
 • Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod (odborné předměty a praxe). Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti.
 • Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10
  Škola připravuje studenty ve vyšším odborném studiu. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze uchazeči s ukončenou maturitní zkouškou.
 • OŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
  Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let.
 • Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s.
  Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě je obecně prospěšná společnost, která veškerý svůj zisk investuje do kvality vzdělání studentů a vybavení školy. Hlavním posláním školy je poskytovat vzdělání a praktické kompetence v oboru sociální práce.
 • SPŠE a VOŠ Pardubice
  Studium vzdělávacího programu Sociální práce je tříleté. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálněprávních a sociálně rehabilitačních činností.
 • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální – Praha 6, Evropská 33
  Nabízené obory Program: Sociální práce a sociální pedagogika Forma: prezenční i kombinovaná  (3 roky) Program:  Předškolní a mimoškolní pedagogika Forma: prezenční i kombinovaná  (3 roky) Studijní programy Studium obou vzdělávacích programů je charakteristické propojením kvalitního teoretického vzdělávání a odborných praxí. Studenti v rámci tříletého vzdělávání mají možnost …