Vyšší odborné vzdělávání

 • CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
  Nabízené odbory Program: Sociální práce Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Program: Sociální a humanitární práce Forma: prezenční (3 roky) Studijní programy Budoucí sociální pracovníci se věnují tématům závislostí, zadluženosti nebo zdravotního či sociálního vyloučení, budoucí humanitární pracovníci se připravují na působení v oblastech válečných konfliktů a přírodních katastrof. Nejde ale …
 • Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
  Školu již před osmadvaceti lety založili členové Českobratrské církve evangelické, protože chtěli ve svobodných poměrech navázat na tradici bratrského školství. Vytvořili otevřenou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních.
 • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
  Nabízený obor  Obor: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky) Studijní program Studijní program Sociálně právní činnost je na naší škole koncipován v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků a je sestaven ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání ASVSP. Naším cílem je zprostředkovat studentům takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších …
 • Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
  Cílem studia na Jaboku je připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod (odborné předměty a praxe). Zároveň Jabok vzdělává studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti.
 • Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní
  Škola připravuje studenty ve vyšším odborném studiu. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze uchazeči s ukončenou maturitní zkouškou.
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p. o.
  Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné Nabízené obory Obor: Sociální práce  Forma: prezenční, dálková i kombinovaná (3 roky)  Obor: Sociální pedagogika Forma: prezenční, dálková (3 roky)  Studijní programy Studium obou vzdělávacích programů charakterizuje propojení kvalitního teoretického vzdělání a praktických zkušeností, které studenti získávají na reálných odborných …
 • Obchodní akademie, Střední odborná školy knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
  Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné Nabízené obory Program: Sociální práce  Forma: prezenční i dálková (3 roky) Studijní programy Studiem vzdělávacího programu Sociální práce získá absolvent kvalifikaci srovnatelnou s bakalářským studiem. Kromě teoretické výuky absolvuje více než 500 h (v dálkové formě 180 h) odborné praxe a založí si profesní portfolio. Účastní se řady …
 • OŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
  Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let.
 • Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o. p. s.
  Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě je obecně prospěšná společnost, která veškerý svůj zisk investuje do kvality vzdělání studentů a vybavení školy. Hlavním posláním školy je poskytovat vzdělání a praktické kompetence v oboru sociální práce.
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
  Studium vzdělávacího programu Sociální práce je tříleté. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálněprávních a sociálně rehabilitačních činností.