Nabízím práci

V této sekci jsou zveřejňovány nabídky práce. Zadejte práci >>>

 • Průvodce pro děti v dětském advokačním centru (Praha)
  Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti ohrožené domácím násilím v Česku. Jsme součástí mezinárodní sítě PROMISE organizací pracujících s dětskými oběťmi násilí v rodině a ve spolupráci se zahraničními odborníky jsme v září 2022 otevřeli první Dětské advokační centrum zaměřené na pomoc dětským obětem násilí v rodině.
 • Sociální pracovník / pracovnice casemanager / casemanagerka (Praha)
  Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti ohrožené domácím násilím v Česku. Jsme součástí mezinárodní sítě PROMISE organizací pracujících s dětskými oběťmi násilí v rodin.
 • Vedoucí dětského advokačního centra (Praha)
  Jsme Centrum LOCIKA a naším cílem je pomoci rodinám, aby co nejvíce dětí v České republice mohlo zažívat DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ.
 • Lektor / lektorka programů primární prevence (Třebíč)
  Společná příprava a realizace programů všeobecné i selektivní školské primární prevence ve spolupracujících základních a středních školách. Skupinová práce s žáky/studenty od 6 do cca 19 let.
 • Sociální pracovnice / pracovník (Brno)
  Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovnice / pracovník v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM. 
 • Specialista dávek (Praha 6)
  Hledáme příjemného kolegu nebo kolegyni se středoškolským vzděláním do přátelského kolektivu v Praze 6. 🙂
 • Sociální pracovnice / pracovník Naděje (Praha)
  NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Sociální pracovník/pracovnice nízkoprahových služeb pro lidi bez domova - terénní program = přímo v terénu (v ulicích Prahy) poskytuje pracovník osobám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem podpořit ho na cestě k zotavení.
 • Metodik / metodička v oblasti sociální ochrany (Ostrava)
  Statutární město Ostrava, magistrát vyhlašuje výběrové řízení na pozici metodik / metodička v oblasti sociální ochrany v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
 • Sociální pracovník (Praha 6)
  Hledáme kvalifikovaného sociálního pracovníka nebo sociální pracovnici do přátelského kolektivu v Praze 6. 🙂
 • Odborný referent / Odborná referentka – sociálně-právní ochrana dětí (Praha)
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 18 - Úřad městské části Praha 18 zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 18 vyhlašuje dne 17.01.2023 výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst v odboru sociální péče a zdravotnictví. Sjednaný druh práce: Odborný referent / Odborná referentka  - sociálně-právní ochrana dětí, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 - 11.
 • Sociální pracovník (Brno)
  Vypisujeme výběrové řízení na pozici sociální pracovník / sociální pracovnice.
 • Sociální pracovník / pracovnice – Integrační centrum pro cizince (Hradec Králové)
  Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové přijme nového kolegu/kolegyni na pozici Sociální pracovník / pracovnice.
 • Vedoucí terénního programu (Hradec Králové)
  Jsme nezisková organizace z Hradce Králové s celokrajskou působností. Sídlíme v Hradci Králové a máme kontaktní místo v Kostelci nad Orlicí.
 • SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – Forenzní multidisciplinární tým (Praha)
  Green Doors je zavedená nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby se životem v komunitě.
 • Právník / právnička v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (Ostrava)
  Statutární město Ostrava, magistrát vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník / právnička v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • Koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky (Žďár n. S.)
  Oblastní charita Žďár nad Sázavou hledá parťáka, parťačku pro získávání dobrovolníků, kteří dělají svět lepším.
 • Pracovník v sociálních službách – pečovatel/ka (Hradec Králové)
  Oblastní charita Hradec Králové, Charitní pečovatelská služba hledá pracovníka v sociálních službách – pečovatel / pečovatelka. 
 • Právník odboru sociální péče (Liberec)
  Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce právník oboru sociální péče Magistrátu města Liberec. Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce. Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanemČeské republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhlavěku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a …
 • Sociální pracovník (Hradec Králové)
  Oblastní charita Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník. 
 • Terénní sociální pracovník (Praha)
  Rádi bychom mezi nás přivítali nového komunikativního kolegu nebo kolegyni se zájmem o terénní sociální práci v přirozeném sociálním prostředí klientů (domácnosti a sociální zařízení).