Pravopisné okénko

Výraz složený z číslice a slova píšeme bez přípon jako např. „-ký“, „-letý“, „-ti“ apod. Tedy: čtyřicetiletá žena, 40letá žena, a nikoli 40-ti letá žena, 40 ti letá žena, apod.

Procenta: 57 % (padesát sedm procent); 57% (padesátisedmiprocentní)

Číslovky píšeme bez mezer od 100 do 9999 a s mezerami od 10 000 dále.

Pomlčka/pauza (–) a spojovník/divis (-) je v textech nejčastější chybou.  V grafické podobě (mimo jiné) rozlišujeme “dlouhou čárku”, pauzu, a “krátkou čárku”, divis.

  • Pauza se používá ve funkci větné pomlčky a tam je vždy s mezerami. Pomlčku/pauzu je také možné psát bez mezer. Typicky ve významu „až“, „do“, apod.  Pomlčka není na klávesnici, je možné ji vložit klávesovou zkratkou Alt + 0150.
  • Divis se používá ve funkci spojovníku nebo rozdělovníku a je vždy bez mezer. Spojovník spojuje dva výrazy bez mezer (Frýdek-Místek; Brno-město). Pokud je jeden ze spojených výrazů dvouslovný, doporučuje se použít pomlčku (Brno – Královo Pole). Při uvádění číselného rozsahu (stran nebo let) používáme pomlčku bez mezer. Např. s. 17–25; v letech 2009–2010. Více např. viz Ústav pro jazyk český.

Datum ve formátu 7. 12. 2013 píšeme tak, že za tečkami je mezera.

Zkratky je možné v textu používat, při prvním použití rozepište plný název a do závorky uveďte používanou zkratku. Např. Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).

Tři tečky jsou ve skutečnosti znakem zvaným výpustka a jde o jeden znak (…), většina nových textových editorů již upravuje sama. Jinak je možné vložit pomocí vložení symbolu. Pokud je výpustka na konci věty, čtvrtá tečka se již nepíše.

Iniciály, zejména v seznamu použitých zdrojů, píšeme s mezerou (např. J. K. Tyl, ne J.K.Tyl).

Uvozovky a interpunkce, závorky a interpunkce

  • Pravidlo:

Je-li v závorkách či uvozovkách celá věta, interpunkce se píše dovnitř.

Je-li v závorkách či uvozovkách část věty, interpunkce se píše ven.

  • Příklady:

Tvrdí: „Má vliv na sociální stratifikaci.“ (Giddens, 2000.)Ptáme se: „Má vliv na sociální stratifikaci?“ (Viz Giddens, 2000.) Tvrdí, že má vliv na sociální stratifikaci (Giddens, 2000).Ptáme se, zda má vliv na sociální stratifikaci (viz Giddens, 2000). Tvrdí, že „má vliv na sociální stratifikaci“. (Giddens, 2000.)Dá se pak tvrdit, že „má vliv na sociální stratifikaci“? (Viz Giddens, 2000.) Tvrdí, že „má vliv na sociální stratifikaci“ (Giddens, 2000).Dá se pak tvrdit, že „má vliv na sociální stratifikaci“ (viz Giddens, 2000)?

Většina autorů cituje v textu nepřímo, z tohoto důvodu preferuje časopis pro jednoduchost a přehlednost využívání variant b) a d). Při vícevětých citátech je možné využít i komplikovanější varianty.

Zvýraznění důležitých pojmů/konceptů/závěrů je možné kurzívou anebo tučně.

Př. … Dalším významným přínosem aplikace teorie sítí je pomoc s návrhem a realizací intervence.