Studentky sociální práce v první linii

Pracovní povinnost studentek a studentů během druhé vlny pandemie COVID-19

Pracovní povinnost, která studenty aktivně zapojila do pomoci s péčí o klienty v sociálních službách či nemocnicích, byla studentům prvně uložena na jaře roku 2020. Na podzim téhož roku vláda České republiky opětovně vyhlásila pracovní povinnost pro studenty sociální práce a dalších přidružených oborů.

Jak se studentky a studenti s touto pracovní povinností vyrovnávali? Jak na tuto skutečnost reagovali vzdělavatelé v oblasti sociální práce? Kdo určoval, kam mají jít pracovat? Bylo nutné k pracovní povinnosti nastoupit?

Tyto skutečnosti a ještě více se dočtete v následujících příbězích.

Dále jsme pro Vás připravili také vyjádření vedoucí katedry sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Kateřiny Kubalčíkové o studentkách a studentech sociální práce a rozhovor s Alenou Lochmannovou, proděkankou pro vnitřní a vnější vztahy o studentech Západočeské univerzity, kteří napříč ročníky posilují řady pracovníků hygieny i nemocnic.

Přečtěte si všechny příběhy