Vydavatel a spoluvydavatel

Vydavatel

Vydavatelem časopisu je Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP). ASVSP je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. ASVSP je členem Evropské asociace škol v sociální práci European Association of Schools of Social Work (EASSW).

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce | Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku, který ASVSP vydává od roku 2002. Vydávání časopisu a vytváření a inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.

Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:

  • napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
  • podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
  • upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších relevantních subjektů
  • udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
  • posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.

Výkonná rada ASVSP

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. (předsedkyně)
e-mail: tmatulay@gmail.com

Mgr. Monika Havlíčková (místopředsedkyně)
e-mail: monika.havlickova@vossp.cz

Mgr. Monika Chrenková, Ph.D. (výkonná tajemnice)
e-mail: monika.chrenkova@osu.cz

doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
e-mail: peter.brnula@ujep.cz

PhDr. Alice Bosáková
e-mail: bosakova@pedevropska.cz

Spoluvydavatel

FSS OSU fakulta sociálních studií logo hz

Spoluvydavatelem časopisu je Evropský výzkumný institut sociální práce (ERIS). ERIS byl založen v roce 2007, v současné době je vědecko-výzkumným centrem Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Spolupracuje s osmi evropskými univerzitami ve Finsku, Francii, Německu, Slovensku, Velké Británii, Rakousku, Polsku a dalšími sedmi přidruženými členy situovanými v Rusku, Německu, České republice, Francii a Litvě. Hlavní cíl institutu spočívá v realizaci výzkumných a publikačních aktivit přispívajících k evropskému a mezinárodnímu vývoji v sociální práci.