Bakalářské vzdělávání

 • Cyrilometodějská teologická fakulta univerzity Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, nav. magisterské Nabízené obory: Obor: Sociální práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Mezinárodní sociální a humanitární práce (3 roky)  Forma: prezenční i kombinovaná forma Obor: Sociální práce – specializace Sociální práce s rodinou (2 roky) – NMgr. Forma: prezenční i kombinovaná forma  Studijní programy …
 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
  Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě sociálních pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem jsou křesťanské hodnoty.
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  Úrovně poskytovaného vzdělání:  bakalářské Nabízené obory Program: Zdravotně sociální péče  Obor: Zdravotně sociální pracovník Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Studijní programy Cílem studijního programu je příprava studentů na výkon činností zdravotně sociálního pracovníka se získáním odpovídajících teoretických a praktických znalostí z oblasti sociální a zdravotnické. Praktické …
 • Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Obor: Sociální práce (Bc. studium) Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Obor: Řízení v sociální práci (navazující Mgr. studium) Forma: prezenční (2 roky) Obor: Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D. studium) Forma: prezenční i kombinovaná Studijní programy Bakalářský obor Sociální práce umožňuje absolventům …
 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
  Vzdělávání v sociální práci spojuje vědecké bádání s výukou profesionálních kompetencí, které jsou nezbytné pro poskytování efektivní a etické sociální práce.
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské Nabízené obory Obor: Sociální práce Forma: kombinovaná (3 roky) Studijní programy Bakalářské studium ve studijním programu Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, a na posílení vazeb mezi …
 • Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské Nabízené obory: Program: Sociální a charitativní práce / SACH, specializace Charitativní práce. Forma: prezenční, standardní doba studia 3 roky, bakalářské studium Program: Sociální a charitativní práce Forma: prezenční, standartní doba studia 2 roky, navazující magisterské studium Studijní programy Bakalářský studijní program …
 • Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské Nabízené obory Studijní program: Sociální práce Forma: prezenční  Studijní programy Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a …
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce
  Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské Nabízené obory Program: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky), bakalářský studijní program Program: Sociální práce (specializace: Sociální práce univerzální, Sociální práce makro – programy služeb v komunitách, Sociální práce makro – inovace v organizacích, Sociální práce mikro – poradenství) Forma: prezenční i …
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o
  Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o je soukromá škola se státním souhlasem působit jako vysoká škola.