Partneři

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP)
Podporuje časopis a aktivně spolupracuje při jeho vydávání. Zástupci členů AVSP jsou editory nebo spolueditory jednotlivých čísel časopisu.
www.avspsr.weebly.com

Nakladatelství Portál
www.portal.cz

Katedra sociální politiky a sociální práce Masarykovy univerzity
www.fss.muni.cz

Časopis Sociální revue
www.socialnirevue.cz