Struktura abstraktů akademických textů

Od čísla 1/2018 nově vyžadujeme, aby abstrakty akademických textů měly následující strukturu (týká se i rozšížených abstraktů zasílaných v rámci “Call for Abstracts”):

  • Cíle / Objectives
  • Teoretická východiska / Theoretical Base 
  • Metody / Methods
  • Výsledky / Outcomes 
  • Implikace pro sociální práci / Social Work Implications

Nový abstrakt vypadá v praxi následovně (jeden z mnoha příkladů):

CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku… TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy… METODY: Pro zodpovězení otázky bylo využito… VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že… IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Naše zjištění lze využít…

OBJECTIVES: word, word, word, word. THEORETICAL BASE: word, word, word, word. METHODS: word, word, word, word. OUTCOMES: word, word, word, word. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: word, word, word, word.

Rozsah abstraktů zůstává stejný (max. 200 slov u akademických statí, max. 1 strana u rozšířených abstraktů zasílaných v rámci “Call for Abstracts”). KAPITÁLKOU psaná slova, která označují konkrétní část struktury abstraktu, se nezapočítávají do stanoveného rozsahu.