Online články

Sekce Online články je publicistiko-odbornou částí časopisu Sociální práce | Sociálna práca. Část článků se vztahuje k tématům jednotlivých čísel časopisu dle edičního plánu, další články reagují na aktuální dění v prostředí sociální práce, sociální politiky a příbuzných oborů (např. adiktologie, psychologie, sociologie). Posílat je možné texty do těchto rubrik: O čem se mluví, Fakta, legislativa a dokumenty a Inspirace pro praxi (sem patří i recenze knih). 

Od akademických textů se liší tím, že neprocházejí recenzním řízením. Každému článku se věnuje některá z našich redaktorek, která s vámi bude konzultovat oborovou přiměřenost vašeho textu a pomůže vám jej nasměrovat tak, aby byl co nejpřínosnější pro čtenáře časopisu.