Online články

Sekce Online články je publicistiko-odbornou částí časopisu Sociální práce / Sociálna práca. Část článků se vztahuje k tématům jednotlivých čísel časopisu dle edičního plánu, další články reagují na aktuální dění v prostředí sociální práce, sociální politiky a příbuzných oborů (např. adiktologie, psychologie, sociologie). Posílat je možné texty do těchto rubrik: O čem se mluví, Fakta, legislativa a dokumenty a Inspirace pro praxi

Od akademických textů se liší tím, že neprocházejí recenzním řízením. Každému článku se věnuje některá z našich redaktorek, která s Vámi bude konzultovat oborovou přiměřenost  Vašeho textu a pomůže Vám jej nasměrovat tak, aby byl co nejpřínosnější pro čtenáře časopisu.

 • Online psychologické poradenství pro pracovníky v resortu práce a sociálních věcí
  Odborný tým profesionálních psychoterapeutů a krizových interventů ze Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy, kteří spolupracují s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabízí pomoc formou online poradenství. Vlivem situace se tito profesionálové – dobrovolníci snaží najít východisko pro všechny, kteří se kvůli pandemie ocitli na své problémy sami. Poradenství je pro všechny zaměstnance …
 • Případy sociální pracovnice denního centra pro osoby bez přístřeší
  Případ s dobrým koncem Petra (40 let) přišla do Denního centra zhruba v půlce února 2019. Přišla tam zároveň s jejím  přítelem Vaškem (45 let), který se také stal uživatelem služeb Denního centra. Petra byla  zpočátku velmi uzavřená, byla schopna si říct pouze o to, co potřebuje, tudíž které služby Denního centra bude využívat, ale nijak se nebavila – ani s personálem, ale ani s …
 • Síťování v adiktologických službách
  Síťování v rovině přímé podpory klienta je nedílnou součástí sociální práce. Adiktologické služby se pohybují na pomezí služeb sociálních, zdravotních a edukačních, a proto zde již dlouhá léta probíhá přirozená spolupráce v oblasti přímé podpory klientů. V oboru zahrnujícím několik odborností je ale také dobře patrné, jak je důležitá nejen přímá spolupráce v péči o klienta, ale jak je nezbytné …
 • Sociálna práca, internetový životný štýl a digitálna gramotnosť
  V príspevku sa zameriavame na urgentnú potrebu reflektovať informačné technológie a virtuálne prostredie internetu a sociálnych sietí vo výučbe a v praktickej sociálnej práci, ako spôsobu novej interakcie medzi subjektom a objektom sociálnej práce. …
 • Paliativa – slovo neznámé, obávané i laskavé
  Praha 8. 1. 2021 – Paliativa je často skloňovaným slovem. Pro mnoho Čechů je však stále neznámé, k jejich škodě, bohužel. Paliativní péče a léčba je totiž velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým …
 • Multiprofesionální spolupráce u lidí žijících s demencí
  Počet nemocných s Alzheimerovou nemocí stále stoupá. Kladu si otázky: Jsme připraveni jim pomoci? Jsme schopni nabídnout pečujícím potřebnou podporu?…
 • Kdo je či vlastně kdo byl Pavel Hartl
  Pro mne byl Pavel Hartl, přes všechny tituly, které je možné uvést v jiné vzpomínce, především skaut: sebevědomý, slušný, svůj názor jasně vyslovoval, ale nevnucoval, jen „suše konstatoval“. Nikoho vědomě neshazoval, nikam se necpal, ba naopak, uvolňoval prostor pro uplatnění druhých. Trochu jsem Pavla Hartla znala z vyprávění především psychologa a herce Ivana Vyskočila a věděla jsem, že dělal …
 • Výměnou zkušeností se každý den posunujeme dál
  Nezisková organizace Schola Empirica přinesla do Česka novou metodiku, která přináší sociálním a terénním pracovníkům návod, jak mluvit s klienty o tématech výchovy dětí. Pro většinu z nich to je nové rozšíření jejich komunikace s rodinami. Proto vznikl kruh sdílení, kde se všichni pravidelně setkávají a sdílejí si zkušenosti. Společně celou metodiku pak posunují dál.…
 • Pro kvalitní legislativu je nutné propojení s terénem
  V Ostravě ho zajišťuje dluhová platforma Zadluženost českých domácností je problémem, který přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí – míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu a další. Současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním i zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby …
 • Síťování jako nástroj komplexní pomoci
  Předkládaný text přibližuje téma síťování v kontextu lokálního a regionálního prostředí. Představuje síťování jako nástroj, který pomáhá maximalizovat pomoc v náročných životních situacích. Přibližuje základní kroky, které je nezbytné dodržet při vytváření sítí a jejich udržení. Zároveň jsou představeny i příklady dobré praxe, které jsou inspirací.…