Online články

Irvin David Yalom: Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2020 Kniha Existenciální terapie byla v originále vydána v roce 1980 a od jejího prvního českého překladu uplynulo již patnáct let. V několika posledních letech byla beznadějně vyprodaná a v antikvariátech se její cena mnohdy rovnala až dvojnásobku té původní. Nyní se na trhu objevuje její druhé vydání v novém přebalu a s jiným formátováním, které má možnost znovu oslovit řadu dalších zájemců. Čtenáři pravděpodobně znají Irvina Davida Yaloma spíše jako romanopisce a autora povídek, čerpajícího své náměty z psychoterapeutického prostředí. Touto knihou se však představuje jako autor odborné literatury, který v psaní zúročuje své bohaté teoretické a pedagogické znalosti i klinickou zkušenost.Zobrazit text

Využití supervize v českém školském systému stále není příliš běžné. Oproti sociální práci, kde má již dlouhodobě pevnou a nepostradatelnou pozici, je supervize ve školství stále v plenkách. Pod hlavičkou CPP DOK (dříve CPP Vrakbar) se dlouhodobě věnujeme primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže na školách v regionu Jihlavsko a Pelhřimovsko. Pracujeme s žáky i učiteli a téma supervize k našim aktivitám neodmyslitelně patří. V tomto textu chceme nastínit zkušenosti a pohledy jednotlivých aktérů působících ve školství. Zajímá nás, jaká vnímají specifika, překážky či přínosy při implementaci supervize do škol i při supervizním procesu samotném. Centrum primární prevence DOK (Oblastní charita Jihlava) Významnou cílovou skupinou našich preventivních aktivit naZobrazit text

Supervize jako součást zaškolovacího procesu poradkyň rané péče

Vybrat vhodnou osobu na pozici poradkyně rané péče není lehký úkol, neboť již při výběrovém řízení jsou kladeny vysoké nároky na vzdělání, odborné znalosti, osobnostní předpoklady, flexibilitu či praxi. Poradkyně rané péče se pohybuje na pomezí více oborů – sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a medicíny. Pracuje s rodinou v tíživé sociální situaci, orientuje se v možnostech rozvoje psychomotorického vývoje dítěte, potřebuje rozumět specifikům zdravotních obtíží. Péče o poradenské pracovníky ve Společnosti pro ranou péči, jejich profesní rozvoj a osobnostní stabilitu je vzhledem k charakteru služby pro její kvalitu zásadní. Supervizi v různých formách považujeme za důležitou součást zaškolovacího procesu. Jedná se o investici, která se následně odráží v kvalitě poskytovanýchZobrazit text

Vernisáž Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdá

Pro ty z vás, kteří vernisáž nestihli navštívit, jsme si připravili malé shrnutí. Studentky magisterského studia Rozvoj a řízení v sociální práci Ostravské univerzity spolu s neziskovou organizací Slezská diakonie uspořádali a představili novou výstavu prostorách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU). Výstava se věnovala autentickým příběhům z praxe sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Jak jsme již avizovali v samotné pozvánce na webu časopisu Sociální práce | Sociálna práca, vernisáž byla k vidění od začátku listopadu do 18. listopadu 2022 v prostorách FSS OU na Českobratrské ulici v Ostravě. Výstava a celý studentský projekt, jak již napovídá název, upozorňuje na prestiž, důležitost a poslání oboru sociální práce. Na výstavě bylo k viděníZobrazit text

V rámci sociálního bydlení je sociální šetření stěžejní nástroj sociální práce pro individuální vyhodnocení bytové nouze žadatele o sociální byt. Prostřednictvím sociálního šetření sociální pracovník [1] získává a shromažďuje informace o klientovi/žadateli a jeho přirozeném sociálním prostředí (resp. tam, kde daný člověk právě žije). Následuje posouzení nepříznivé sociální situace, během které dostává klient prostor k vyjádření toho, s čím by potřeboval pomoci, a zároveň je seznamován s možnostmi podpory ze strany sociálního pracovníka a ze strany instituce, kterou sociální pracovník zastupuje (ÚP ČR, obecní úřad, sociální služba). Jinými slovy jedná se o intervenci založenou zejména na komunikaci (rozhovoru) a pozorování, zaměřenou na získání informací v potřebnémZobrazit text

V současné době dochází k čím dál četnějším výskytům šikany na pracovišti, a to v různých podobách, ať už se jedná o mobbing, bossing či staffing. Cílem a současně ambicí tohoto článku je seznámit čtenářky a čtenáře se základními informacemi ohledně postupů obrany proti šikaně na pracovišti. Pomáhající profese jsou povolání psychicky a fyzicky náročná, proto je toto prostředí rizikové pro vznik mobbingu a bossingu. Jestliže se sociální pracovník stal obětí šikany, je vhodné si hned na začátku ujasnit, zda je zaměstnavatelem soukromý či veřejný subjekt, a zda se v případu šikany na pracovišti uplatní zákoník práce nebo zákon o státní službě. Na vzniku šikany na pracovišti seZobrazit text

Vlčí máky Den válečných veteránů

Každý rok 11. listopadu na Den válečných veteránů si lidé po celém světě připomínají válečné hrdiny a další bojovníky za svobodu. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové války a staly se proto symbolem tohoto svátku. V roce 2014 se k svátku poprvé přidala nezisková organizace Post Bellum, aby veřejnosti přiblížila příběhy válečných veteránů. Podporou letošní sbírky lidé přispívají nejen na dokumentování hrdinských příběhů, ale také na Centrum pomoci Paměti národa, které pomáhá pamětníkům. Před 20 lety začali dokumentaristé z Post Bellum natáčet životní příběhy pamětníků – válečných veteránů, převážně z druhé světové války. Dnes obsahuje jejich archiv Paměť národa přes tisícZobrazit text